Окончателни резултати от събеседване за "санитар" в ДСП

Днес 30.12.2019г. комисия назначена със Заповед №52/23.12.2019г. на Директора на Домашен социален патронаж в състав:

     Председател:

Радосвета Иванова Костадинова – социален работник в ДСП

      и  членове:

 1. Красимира Кирова – Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”

 2. Виолета Михайлова Георгиева – санитар в Домашен социален патронаж

проведе събеседване с кандидатите за длъжността санитар в Домашен социален патронаж.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

Светла Петрова Иванова

Николинка Йовчева Иванова

Краснодарка Борисова Хаджиева

Павлета Костова Димитрова

Анка Господинова Десева

Димитричка Ганчева Колева

Марияна Петрова Георгиева

Антоанета Иванова Бошнакова

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се явиха:

Павлета Костова Димитрова

Антоанета Иванова Бошнакова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

Светла Петрова Иванова – 69 т.

Николинка Йовчева Иванова – 60 т.

Марияна Петрова Георгиева – 51 т.

Димитричка Ганчева Колева – 45 т.

Анка Господинова Десева – 42 т.

Краснодарка Борисова Хаджиева – 32 т.

Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Светла Петрова Иванова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"

24.02.2021

В V Областен конкурс рецитал „За да я има България“ ще участват 481 деца и ученици от общините Добрич, Добричка, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Крушари. I възрастова група – деца от подготвителна група участниците са...

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
3.57° C лека мъгла
Нагоре