Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "учител" в ДГ №26 "Звънче"

Днес, 13.01.2020г. комисия, назначена със Заповед №99 /10.01.2020 г. на Директора на ДГ №26 „Звънче” в състав:

Председател: Валентина Георгиева Малджиева – Старши учител при ДГ№”Звънче”

и членове:

1. Светлана Матеева Копаранова – Старши  учител в ДГ №26 ”Звънче”

2. Снежа Вачева – главен експерт "Предучилищно образование"

проведе работно заседание за проверка по документи за допускане на кандидатите до участие в събеседване за длъжността „учител” в  ДГ №26 „Звънче“.

За участие документи са подадени от :

Грациела Андреева Георгиева – вх. № 01

Радка Андреева Иванова - вх. № 02

Филка Събева Крумова - вх. № 03

Деница Стефанова Димитрова - вх. № 04

Андрияна Живкова Андреева - вх. № 05

Димитрина Йорданова Казакова- вх. № 06

Цветелина Анастасова Ставрева - вх. № 07

Диана Георгиева Карагеоргиева - вх. № 08

Павлинка Стефанова Иванова- вх. № 09

Силвия Атанасова Иванова - вх. № 10

Рефие Бейсим Исмаил - вх. № 11

След като разгледа депозираните документи  и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика , комисията реши да допусне до събеседване въз основа на подадените документи следните кандидати:

Грациела Андреева Георгиева – вх. № 01

Радка Андреева Иванова - вх. № 02

Филка Събева Крумова - вх. № 03

Андрияна Живкова Андреева - вх. № 05

Димитрина Йорданова Казакова- вх. № 06

Диана Георгиева Карагеоргиева - вх. № 08

Павлинка Стефанова Иванова- вх. № 09

Силвия Атанасова Иванова - вх. № 10

 

Комисията констатира, че на изискванията от Обявлението за свободно работно място за длъжността „учител детска градина” в ДГ № 26 „Звънче” не отговарят 3 броя комплекти документи и реши да не допусне до събеседване следните кандидати, т.к. не отговарят на критериите за завършено образование:

1. Деница Стефанова Димитрова - вх. № 04

2. Цветелина Анастасова Ставрева - вх. № 07

3. Рефие Бейсим Исмаил - вх. № 11

Събеседването ще се проведе на 14.01.2020 г. в детската градина от 8.30. ч.

Актуално

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"

02.03.2021

  П Р О Т О К О Л Днес, 01.03.2021 г. се извърши журиране на получените в периода 29.01 - 19.02.2021 г. видеа, за участие в V Областен конкурс рецитал „За да я има България“, организиран от Община град...

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
2.66° C предимно облачно
Нагоре