Доклад за работата на ОПБЖ град Добрич за 2019 г.

Във връзка с  изпълнение на програма на Общински съвет гр.Добрич за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета на територията на Община гр.Добрич и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс през отчетния период  в общински приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени и настанени 367 броя безстопанствени животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   – 519 броя

         3. Ваксинирани за бяс – 324 броя.

         4. Кастрирани – 225 броя  

         5. Маркирани с ушни марки- 267 бр. животни

         6. Поставени микрочипове- 33броя

         7. Осиновени животни от граждани – 33 броя

         8. Бездомни животни под надзор на граждани- 15 брой

         9. Върнати по местообитаване – 220 броя

Основната дейност на приюта е работа като кастрационен център с цел ограничаване на раждаемостта, стопиране увеличаването на популацията и постепенното и намаляване в следващите години. С предприетите мерки за кастрация в ОПБЖ през отчетния период е предотвратено раждането на над 2-3 хиляди броя нови животни.

  През 2019 год  година се наблюдава тревожна тенденция  за леко повишаване на популацията на територията на общината. Живущи в съседни общини  изоставят животните си на територията на нашата община с презумпция, че има два работещи приюта и има кой да се погрижи за животните. Екипът залавя тези животни, обработват се и се пускат на територията на нашата община, като по този начин увеличаваме популацията на безстопанствени животни вместо тя постепенно да намалява.

Остава нерешен проблема с липсата на строги мерки относно маркировката и регистрацията на домашните любимци, което води до невъзможност за установяване на собственика на животните и съответно търсене на наказателна отговорност при нарушаване на регламентираните правила. При възникване на инцидент в повечето случаи се оказва, че животното отглеждано в двора е безстопанствено и гражданите само са го приютили и то не е тяхно. Ако се стигне до съд и обезщетения те са за сметка на общината.

Продължават случаите на залавяне или изоставяне на едри и агресивни породи кучета, които в никакъв случай не могат да се причислят към безстопанствените, да скитат на територията на града, пуснати и изоставени от стопаните си поради безотговорност и нежелание да ги отглеждат.Тези животни са без маркировка и няма възможност да се установи стопанина.Те са по-опасни, агресивни и по-малко социализирани. Повечето инциденти с агресивни животни възникват именно от тях.

 Все по-често се обработват  подадени от граждани сигнали за прибиране и лечение на  болни и умишлено наранени бездомни животни. Приети и обработени са 117  сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

През изтеклата година преструктурирането на общинските предприятия и честите ремонти на автомобила обслужващ приюта много затрудниха работата на ОПБЖ отразиха се и снижиха капацитета на полезно действие.

Важна част от работата на приюта са дейностите по обезпаразитяване на животните срещу ендопаразити и ектопаразити, ваксинацията против бяс. Тези дейности намаляват и предотвратяват разпространението на опасни за живота и здравето на хората заболявания.

 

 

 

02.01.2020г.

Гр.Добрич

                                                                                                                  Изготвил:…………………….

                                                   Р-л отдел (д-р М.Тосева)

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре