Урегулирани поземлени имоти, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г., приета с Решение № 43-23 от 31.01.2023 г. на Общински съвет град Добрич.

Продажба на урегулирани поземлени имоти:

1

УПИ XI, кв. 738 по ПУП-ПРЗ на   ЖК ”Добротица”, южно от бл. 23

обществено и делово обслужване

72624.621.34

368.00

3

УПИ І, кв. 720 по ПУП-ПРЗ на ЖК ”Добротица”

обществено и делово обслужване

72624.621.272

7 359.00

4

УПИ VIII, кв. 5 по плана на ЖК ”Дружба”, западно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.71

1 547.00

5

УПИ V, кв. 5 по плана на ЖК ”Дружба”, между бл. 18 и бл. 22

етажен паркинг

72624.620.68

1 934.00

6

УПИ XI-588, кв. 54 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик Йовково“ – юг“, ведно с едноетажна сграда с идент. 72624.619.588.1, с площ 125,00 кв. м

 

за обществено обслужване

 

72624.619.588

261.00

7

УПИ I, кв.63 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

търговия, услуги, паркинг и озеленяване

72624.619.513

9 858.00

8

УПИ VI, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.492

476.00

9

УПИ V , кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.491

448.00

10

УПИ IV, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.490

588.00

11

УПИ III, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.489

432.00

12

УПИ II, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.488

432.00

13

УПИ I, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.487

609.00

14

УПИ V, кв. 67 по плана на ЖК ”Балик Йовково” – юг, ЖК ”Модерна махала”

търговия и услуги

72624.619.459

2 073.00

15

УПИ І, кв. 66, по плана на ЖК ”Балик Йовково” – юг, ЖК ”Модерна махала”

обществено обслужване

72624.619.456

6 834.00

16

УПИ XXXI, кв. 45 по плана на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг, ул. „Орфей”

за пазар

72624.619.426

978.00

17

УПИ VI, кв. 10 по плана на ЖК ”Балик- Йовково” – Север, ул. „Боряна”

обществено обслужване

72624.618.295

490.00

19

„УПИ VІІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. Осъм, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9056

412.00

20

„УПИ VІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. „Осъм”, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9055

400.00

21

УПИ II, кв. 664 по плана на ЖК ”Русия 1”, ул. „Осъм”, срещу №4 и 6

обществено обслужване

72624.614.2656

394.00

22

УПИ ХV, кв. 735 по плана на жк „Изгрев“, ул. „Детелина“ №13а

жилищно строителство

72624.613.912

239.00

23

УПИ XVI, кв. 741 по плана на ЖК „Изгрев”, ул. Роза  №16а

жилищно строителство

72624.613.873

221.00

24

УПИ I- 467, кв.725 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен” №68

жилищно строителство

72624.613.467

328.00

25

УПИ I- 240, 241, кв. 1504 по плана на ЖК ”Иглика”, ул. „Надежда”  №29

обществено и делово обслужване

72624.612.250

1 544.00

26

УПИ ІV, кв. 1508 по ПУП-ПРЗ на жк „Иглика“

за обществено и делово обслужване

72624.612.245

358.00

27

УПИ XVIII, кв. 4 по плана на ПЗ ”Север”, бул. „25- ти септември”

обществено и делово обслужване

72624.611.9551

495.00

28

УПИ XIII- 1824, кв. 1125 по плана на ЖК ”Север 1, 2”, ул. „Хайдут Пейо” №2

жилищно строителство

72624.609.1831

237.00

29

УПИ XIV, кв. 1127 по плана на ЖК ”Север 1, 2”,

ул. „Триадица” №8

жилищно строителство

72624.609.1478

133.00

30

УПИ ІІ, кв. 1118 по плана на жк „Север 1“, ул. „Иван Рилски“ №2

жилищно строителство

72624.608.1583

211.00

31

УПИ ХХХІV в кв. 1246 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Вида Димитрова“

жилищно строителство

72624.607.

375.00

32

УПИ ХХХV в кв. 1246 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Вида Димитрова

жилищно строителство

72624.607.

492.00

33

УПИ ХХХVІ в кв. 1246 по плана на жк „Север 1, 2“, ул. „Вида Димитрова

жилищно строителство

72624.607.

496.00

34

УПИ III, кв. 1297 по плана на ЖК ”Север 1, 2”, ул. „Баба Тонка” №49а

жилищно строителство

72624.606.550

664.00

35

УПИ Х, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П. Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1044.21 със ЗП-1670.00 кв. м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1044

3 985.00

36

УПИ ІХ, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П. Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1043.22 със ЗП-809.00 кв. м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1043

3 637.00

37

УПИ V, кв.25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”, срещу №195

жилищно строителство

72624.604.1014

1 200.00

38

УПИ I, кв. 25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”

жилищно строителство

72624.604.1013

1 782.00

39

УПИ VIII, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Св. П. Атанасов”, западно от №14

жилищно строителство

72624.604.1011

251.00

40

УПИ I, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Катюша”, западно от №7

жилищно строителство

72624.604.1010

336.00

41

УПИ ХІІІ, кв. 957 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.688

1 865.00

42

УПИ ХХVІ-664 в кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.664

268.00

43

УПИ ІІІ- 662, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.662

857.00

44

УПИ ІІ-661, 663, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”, ул. „Сирма войвода”  №47А

жилищно строителство

72624.602.661

871.00

45

УПИ І- 660, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.660

645.00

46

УПИ ІІ, кв. 961 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1089

670.00

47

УПИ І, кв. 961 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1088

726.00

48

УПИ ХХV- 1087, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1087

458.00

49

УПИ ХХІV- 1086, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1086

536.00

50

УПИ ХХІІІ- 1085, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1085

408.00

51

УПИ ІV- 1084, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1084

555.00

53

УПИ ХVIII в кв. 94 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Север 3”

жилищно строителство

72624.605.1003

504.00

54

УПИ V в кв. 36 по Кадастрална карта и ПРЗ на ул. „Иван Вазов“

Обществено обслужване

72624.623.4557

761.00

55

УПИ V в кв. 3 по Кадастрална карта и ПРЗ на ул. „Стефан Стамболов“

За друг обществен обект, комплекс

72624.620.96

728,00

Дата на актуализация: 27.06.2023 г.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре