Резултати от тест за длъжността "Главен счетоводител" в Дирекция "Бюджет и финанси"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 12.03.2020 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от 09:00 часа, комисия в състав:

Председател: Снежка Димитрова – Директор на дирекция БФ

и членове на комисията:

  1. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Христина Николова – Главен експерт ЧР, дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Бюджет и финанси“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 02.03.2020 г. към чл. 20, ал. 5 от НПКПМДС до теста са допуснати:

 

1. Маргарита Иванова Димитрова

2. Дарина Тодорова Цонева

3. Ирена Георгиева Дурева

4. Виолета Стоянова Хинева

5. Силвия Александрова Пенева

 

На основание Заповед №201/11.02.2020 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 33 от НПКПМДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 35 от НПКПМДС на всеки кандидат е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста;

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите;

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена;

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС на кандидатите бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 09:10 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и един от кандидатите изтегли чрез жребий тест №2, обяви го на всички кандидати и положи подпис на всяка страница на теста. Изтегленият вариант бе размножен и предоставен на всеки кандидат.

 

Писмените работи се поставиха в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечата попълнения формуляр с неговото име.

В 09:50 часа след като и последния кандидат предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

 

 

 

 

 

 

 

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатите имат следните резултати:

 

 

 

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Маргарита Иванова Димитрова

21 точки

2. Дарина Тодорова Цонева

18 точки

3. Ирена Георгиева Дурева

9 точки

4. Виолета Стоянова Хинева

10 точки

5. Силвия Александрова Пенева

21 точки

 

Съгласно Системата за оценка на резултатите, резултат над минималния от 15 точки са постигнали:

 

Трите имена на кандидата

 

1. Маргарита Иванова Димитрова

2. Силвия Александрова Пенева

3. Дарина Тодорова Цонева

 

и същите са допуснати до провеждане на интервю.

 

Успешно издържалите теста кандидати, съгласно изискванията на чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС ще се уведомят писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
11.46° C разсеяна облачност
Нагоре