Препоръчваме използването на възможностите за електронна комуникация

Във връзка с обявеното извънредно положение и препоръките от централната власт за работа в условията на коронавирус COVID-19, Община град Добрич напомня за възможностите за водене на кореспонденция и извършване на административни услуги по електронен път, без необходимост от физическо присъствие на гражданите и представители на бизнеса в звената за административно обслужване:

  • Заявяване и получаване на услуги и водене на кореспонденция чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Системата представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. Ползването на Системата изисква регистрация (на адрес https://edelivery.egov.bg/) и наличие на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Съгласно съобщение от ДАЕУ е постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe
  • Заявяване и получаване на административни услуги по електронен път през сайта на общината www.dobrich.bg , рубрика „Портал за е-услуги на Община Добрич“, както и рубрика „Услуги и информация“, подрубрика „Видове услуги“. Възможен е и централизиран достъп до общинските услуги чрез портала www.egov.bg . Заявления и кореспонденция се изпращат на официалния е-адрес на общината dobrich@dobrich.bg .

Актуално

Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител. Две проектни предложения са класирани на второ място

29.05.2020

Деветчленно жури от архитекти, скулптори, специалисти от Експертния съвет, директора на Художествената галерия не присъди първа награда в конкурса за входен монумент на Добрич. След заседание, проведено на 19 май, експертното жури реши...

Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител. Две проектни предложения са класирани на второ място
ВИЖ ДОБРИЧ
16.06° C разсеяна облачност
Нагоре