Отчет за третата година от мандат 2011 - 2015 г.

Отчет за третата година от Програмата за управление на Община град Добрич 2011 г. – 2015 г.

 

 

Община Добрич през 2014 г. продължи да работи по приоритетите от Програмата за управление и постигна видими резултати по отношение благоустрояването на градската среда и подобряване на условията за живот в града. Въпреки продължаващата криза в политически и икономически аспект и случилото ни се бедствие, ние съумяхме да запазим финансова стабилност и да надградим постигнатото от инфраструктурни, социални и културни проекти. Като акцент можем да посочим реконструкцията на Градски парк „Свети Георги”, построяването на четирите центрове за настаняване от семеен тип, санирането на ДКЦ II и ОУ „П.Волов” и ремонта на уличното осветление със средства от Международния Фонд „Козлодуй“. Като стратегически обект за региона Община Добрич насочи усилията си за изграждане на регионалното депо за отпадъци в село Стожер.

Важна беше ролята на Община Добрич като водещ партньор в проект, който постави началото на значимостта на региона като потенциал за развитие на сектор туризъм. Вследствие на всички тези и други постижения вниманието ни беше насочено и към устойчивостта им и последващите действия. В очакване сме на новите предизвикателства, свързани с европейските фондове и реализиране на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.                    

 

ПРИОРИТЕТ: АКТИВНО И ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

 

Дейност: Осигуряване на стабилност и ръст на общинските приходи  

 

През третата година от мандат 2011 г. – 2015 г. Община град Добрич запази своята  финансова стабилност. Дългосрочният кредитен рейтинг bgAa2 доказва стабилна перспектива и много нисък кредитен риск. Краткосрочният рейтинг bgP-1 дава оценка за много добра способност на Общината за своевременно изплащане на краткосрочни задължения.

            Бюджет 2014 година е съобразен с актуализирания Общински план за социално-икономическо развитие, тригодишната бюджетна прогноза, приетата Програма за управление на Общината за мандат 2011-2015 година и предложенията на специализираните дирекции на Общината. Изготвен е на база оптимизиране събираемостта на приходите от местни данъци и такси и от наеми, както и установяване на облозите в реални размери и събиране на недоборите от минали години.

            Бюджетът за 2014 година е съобразен с приоритетните задачи в управлението на Общината и е приет с Решение 29-4/11.02.2014 г. на Общински съвет град Добрич в размер на 45 533 864 лева, в т.ч.: за държавни дейности –  26 285 283  лева и за местни дейности – 19 248 581 лева.

Увеличената събираемост на собствените приходи даде възможност за актуализация на бюджета през годината. С  Решение на Общински съвет  № 34-3 от 29 юли 2014 г., бюджета на Общината се актуализира с 1 336 000 лева. С тези средства се финансираха допълнително следните дейности: „Целодневни детски градини” – 60 000 лева; „Общообразователни училища” – 5 000 лева; Общежитие – 40 000 лева; „Детски ясли” – 36 250 лева; „Домашен социален патронаж” – 40 000 лева; „Център за настаняване от семеен тип” – 13 750 лева; „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – 626 000 лева; „Други дейности по опазване на околната среда” – 40 000 лева; „Резерв” – 475 000 лева.

Целият отчет може да прочетете тук.

Прикачени файлове

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
22.78° C ясно небе
Нагоре