Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "чистач/хигиенист" в ОП "Обреден дом"

Днес, 06.08.2020 г. в 10,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № РД-08-15/05.08.2020 г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич, в състав:

Председател: Костадинка  Ангелова – Организатор, дейности в ОП Обреден дом,

и членове:

1. Даниела  Николова – Главен счетоводител в ОП Обреден дом

2. Стоян Петров – Отговорник, специалист техническа поддръжка в ОП Обреден дом,

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ в ОП Обреден дом град Добрич.

 

Документи за участие са подадени от:

Милена Стоянова Стойчева

Валя Колева Славова

Рада Андонова Николова

Детелина Панева Георгиева

Стефка Йорданова Ганчева

Димитричка Русева Илиева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да  допусне до втори етап от подбора – събеседване:

1. Милена Стоянова Стойчева

2.    Валя Колева Славова

3.    Рада Андонова Николова

4.    Детелина Панева Георгиева

5.    Стефка Йорданова Ганчева

6.    Димитричка Русева Илиева

 

Кандидатите ще бъде уведомени за дата  и мястото на провеждането на събеседването.

Актуално

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"

02.03.2021

  П Р О Т О К О Л Днес, 01.03.2021 г. се извърши журиране на получените в периода 29.01 - 19.02.2021 г. видеа, за участие в V Областен конкурс рецитал „За да я има България“, организиран от Община град...

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
6.17° C облачно
Нагоре