Допуснати до събеседване кандидати за мед. сестра в Дирекция "Хуманитарни дейности"

Днес , 13.08.2020 г. комисия назначена  със Заповед №1134/13.08.2020  година  на Кмета на Община град Добрич в състав:

     Председател – д-р Димитринка  Петрова Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

     1. Красимира Кирова - Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”

     2. Иванка Вълкова – Специалист ТРЗ в Дирекция „Хуманитарни дейности „,

проведе  работно заседание  за проверка  по  документи  допустимостта  на кандидатите до участие в събеседване  за длъжността медицинска сестра  в Дирекция „Хуманитарни дейности ”.

За участие документи са подадени от:

1.Димитричка Василева Стефанова

2.Нина Димитрова Кирова

3.Мария Василева Костова - Николова

4.Евгения Милушева Илиева

 

Комисията  реши да допусне до събеседване следните кандидати:

       1. Димитричка Василева Стефанова

       2. Нина Димитрова Кирова

       3. Мария Василева Костова - Николова

 

Комисията не допусна до събеседване следния кандидат: Евгения Милушева Илиева - не предоставя документ удостоверяващ  продължителността и областта на проф. опит , документ за завършено образование.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе  на 14.08.2020 год. от 9,30 часа в зала на етаж 12 стая

в   Корпус 3 (бивш  Партиен дом ) 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
13.75° C облачно
Нагоре