Окончателни резултати от събеседване за мед. сестри в Дирекция "Хуманитарни дейности"

Днес,  14.08.2020 г. комисия назначена  със  Заповед №1135/13.08.2020 година   на   Кмета на Община  град  Добрич в състав:

         Председател – д-р Димитринка  Петрова Главен експерт в Дирекция   „Хуманитарни дейности”

и членове:

             1. Красимира Кирова - Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”

        2. Иванка Вълкова – Специалист ТРЗ в Дирекция „Хуманитарни дейности „,

проведе  събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра в Дирекция „Хуманитарни дейности”.

 

          До събеседване  за длъжността са допуснати:

          1. Димитричка Василева Стефанова

          2. Нина Димитрова Кирова

          3. Мария Василева Костова - Николова

    

Всеки член от комисията вписва оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта  за окончателния резултат от проведеното събеседване  (Приложение №2  към Протокола ), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират  както следва:

1.Димитричка Василева Стефанова – 66 точки

2. Мария Василева Костова – Николова -56 точки

3. Нина Димитрова Кирова  -  43 точки

Комисията предлага на Кмета  на Община град Добрич да сключи трудови договори,  с класираните кандидати за длъжността медицинска сестра  Димитричка Василева Стефанова и Мария Василева Костова на основание  чл.67, ал.1,т.1 от КТ във връзка с чл.70, ал.1.

Актуално

8 детски градини с одобрени проекти от ПУДООС

04.03.2021

Одобрени са проектни предложения на осем общински детски градини на тема „Обичам природата и аз участвам“ в рамките на Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНО СРЕДА – 2021“, финансирана от Министерството на...

8 детски градини с одобрени проекти от ПУДООС
ВИЖ ДОБРИЧ
11.17° C ясно небе
Нагоре