Допуснати до съебседване кандидати за длъжността Младши експерт "Проекти и програми"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 08.09.2020 г., комисия, назначена със Заповед №1218/08.09.2020 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ в Община град Добрич;

и членове:

  1. Мартина Герджикова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Николай Великов - Началник отдел на отдел ОП, дирекция  ИРЕФОП;
  3. Ивелина Никова – Главен експерт, отдел ИРЕФ, дирекция  ИРЕФОП;

4. Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе първия етап от подбора - допускане на кандидатите по документи до събеседване за длъжността Младши експерт „Проекти и програми“, отдел „Икономическо развитие и европейски фондове“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“.

Документи за участие са подадени от: Талят Ефраимов, Елисавета Димитрова, Валентин Вълков, Виктория Кръстева, Величка Мендарова, Силвия Паскова, Кремена Симеонова, Елена Нейчева, Катерина Николова, Иван Вътков, Емилия Панова, Гергана Петрова, Християна Станчева, Мирослава Парашкевова, Дияна Вълчанова, Ивелина Иванова и Невяна Христова.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до събеседване: Емилия Панова и Дияна Вълчанова.

До събеседване не са допуснати:

             - Талят Ефраимов – няма 1 година професионален опит;

             - Елисавета Димитрова – няма 1 година професионален опит;

             - Валентин Вълков – няма 1 година професионален опит;

             - Виктория Кръстева – липсват доказателства за 1 година професионален опит според  т.2.4 от обявата;

             - Величка Мендарова – липсват доказателства за 1 година професионален опит според  т.2.4 от обявата;

             - Силвия Паскова – липсват доказателства за 1 година професионален опит според  т.2.4 от обявата;

             - Кремена Симеонова – няма 1 година професионален опит;

             - Елена Нейчева –представените документи са нечетливи – не може да се извлече информация за професионален опит;

             - Катерина Николова – няма 1 година професионален опит;

             - Иван Вътков – няма 1 година професионален опит;

             - Гергана Петрова – няма 1 година професионален опит;

             - Християна Станчева – няма 1 година професионален опит;

             - Мирослава Парашкевова – няма 1 година професионален опит;

             - Ивелина Иванова – няма 1 година професионален опит;

             - Невяна Христова – няма 1 година професионален опит.

Дефиницията на понятието професионален опит според чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията е следната: минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Събеседването ще се проведе на 11.09.2020 г. (петък) от 09.00 часа  в малка зала,     ет. 1 на Община град Добрич.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
2.42° C мъгла
Нагоре