Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Детегледач" в ЦНСТДБУ 1,2

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 29.09.2020 г.  Комисия назначена със заповед № 105 / 28.09.2020 г. на Миглена Георгиева – Директор на ЦНСТДБУ и ЦОП 2,  в състав:

 

Председател – Галина Неделчева – специалист социална услуга

и членове:

 

  1. Нели Желева- главен експерт „Кадрова политика“ в ДХД,
  2. Виктория Митева  – социален работник в ЦОП 2
  3. Галина Димитрова   –  социален работник в ЦНСТДБУ
  4. Албена Ангелова - социален работник в ЦНСТДБУ,

     

проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността : ДЕТЕГЛЕДАЧ  В ЦНСТДБУ 1, 2

 

За участие документи са подадени от:

 

-   Димитричка Борисова Николова

-   Маринела Славова Василева

-   Гинка Тодорова Иванова

-   Миглена Златева Иванова- Петкова

-   Валя Колева Славова

-   Валентина Димитрова Димитрова

-   Катя Желева Енева

-   Пенка Димитрова Матеева

-   Дора Райчева Стойкова

-   Радка Калчева Стоянова

 

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията,  посочени  в обявата и длъжностната характеристика , комисията реши да допусне следните  кандидати до втори етап – събеседванe:

 

-   Димитричка Борисова Николова

            -   Маринела Славова Василева

            -   Гинка Тодорова Иванова

            -   Миглена Златева Иванова- Петкова

            -   Валя Колева Славова

-  Валентина Димитрова Димитрова

-  Катя Желева Енева

             -  Пенка Димитрова Матеева

             -  Дора Райчева Стойкова

             -  Радка Калчева Стоянова

               

Събеседването ще се проведе на  01.10.2020г. в 8.15 ч. в сградата на ЦНСТДБУ 1,2, на адрес : гр. Добрич, жк” Дружба” № 57

Участниците  следва да се явят с документ за самоличност, лична карта.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
12.6° C облачно
Нагоре