Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Педагог" в ЦОП 2

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 30.09.2020 г., Комисия, назначена със Заповед № 108 /29.09.2020 г. на директора на  ЦОП 2 и ЦНСТДБУ в състав:

 

 Председател: Галина Неделчева – специалист социална услуга в ЦОП 2

 и членове:

1. Нели Желева - главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

  1. Виктория Митева – социален работник  в ЦОП 2
  2. Галина Димитрова –  социален работник  в ЦНСТДБУ
  3. Николинка Георгиева  - началник ОЗД при ДСП гр. Добрич,

      проведе събеседване с кандидатите за длъжността педагог  в ЦОП 2

 

      До събеседване за длъжността са допуснати:  

  • Христина Веселинова Дичева
  • Талят Аптулов Ефраимов
  • Александрина Иванова Иванова

     

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Oкончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 125.

Кандидатите са оценени както следва:

 

-   Христина Веселинова Дичева   –   120 точки  

-   Талят Аптулов Ефраимов  –  102  точки

-   Александрина Иванова Иванова –  99  точки

 

 

Комисията предлага на Директора на ЦОП 2 и ЦНСТДБУ 1,2 да сключи трудов договор с Христина Веселинова Дичева   на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"

02.03.2021

  П Р О Т О К О Л Днес, 01.03.2021 г. се извърши журиране на получените в периода 29.01 - 19.02.2021 г. видеа, за участие в V Областен конкурс рецитал „За да я има България“, организиран от Община град...

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
6.11° C облачно
Нагоре