Окончателни резултати (1) от събеседване за "домашен санитар" по проект "Подкрепа в дома"

Днес, 9.10.2020 г., Комисия, назначена със Заповед № 1761/09.12.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател: Златина Георгиева – ръководител на проект

И членове:

1.Красимира Кирова – координатор на проект

2.Нели Желева – технически сътрудник на проект,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността домашен санитар в Община град Добрич по проект „Подкрепа в дома“.

До събеседване за длъжността е допусната Недялка Маринова Колева.

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса, с цел да бъде установена неговата мотивация за започване на работа, нагласа за работа и общуване с лица от целевите групи, придобит опит, знания и умения.

Критериите, по които е оценен кандидатът са:

         1. Мотивация за работа;

         2. Комуникативност и умения за общуване;

         3. Специфични знания и умения;

         4. Опит в работа с лица от целевите групи.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3-степенна скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 4 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 5 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 36.

1.Кандидатът Недялка Маринова Колева е оценен с 23 точки.

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с Недялка Маринова Колева на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

ОИЦ - Добрич ще проведе заключителна пресконференция и информационно събитие за проактивна работа с представители на медии

07.12.2021

Областен информационен център - Добрич   ще проведе заключителна пресконференция и информационно събитие за проактивна работа с представители на национални, местни,  регионални, печатни и електронни медии. Събитието ще...

ОИЦ - Добрич ще проведе заключителна пресконференция и информационно събитие за проактивна работа с представители на медии
ВИЖ ДОБРИЧ
3.21° C слаб дъжд
Нагоре