Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Домакин - стол" в ОП "Обреден дом"

П Р О Т О К О Л

Днес, 29.10.2020 г. Комисия, назначена със Заповед № РД-08-27/28.10.2020 г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич в състав:

 

Председател: Костадинка Ангелова – Организатор дейности в ОП Обреден дом

и членове:

  1. Даниела  Николова – Главен счетоводител в ОП Обреден дом
  2. Стоян Петров – ОСТП в ОП Обреден дом

 

проведе събеседване за длъжността ДОМАКИН, СТОЛ в ОП Обреден дом град Добрич.

 

До събеседване за длъжността са допуснати: 

  1. Иванка Алекова Петрова
  2. Петранка Йорданова Борисова

 

По предварително уточнения  график на събеседването  се яви

  1.  Петранка Йорданова Борисова

За събеседване не се яви:

  1. Иванка Алекова Петрова

Комисията оцени качествата на явилия се кандидат въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси. Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола). Окончателната оценка се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатът Петранка Йорданова Борисова получава 72 точки.

Комисията предлага на Директора на ОП Обреден дом гр. Добрич, да сключи трудов договор с кандидата Петранка Йорданова Борисова.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
3.33° C облачно
Нагоре