Окончателни резултати от събеседване за мед. сестра в ДЯ №6 "Първи юни"

Днес, 04.12.2020 г., Комисия, назначена със Заповед № 5 /30.11.2020 г. на директора на Детска ясла № 6 „Първи юни“, в състав:

Председател: Нели Желева - главен експерт „Човешки ресурси„   

и членове:

1. д-р Димитринка  Петрова  -  главен експерт „ДХД“,

2. Даниела Христова – педагог в детска ясла № 6,

3. Ваня Станева Тодорова – мед. сестра в детска ясла № 6,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра в Детска ясла № 6 „Първи юни“ ул. “В. Петлешков“ № 46.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1. Величка Йорданова Давидова

2. Нели Пеева Атанасова

 

На събеседване не се яви Величка Йорданова Давидова.

Комисията оцени качествата на явилия се кандидат Нели Пеева Атанасова въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет - предварително формулирани въпроса.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатът Нели Пеева Атанасова е оценена с 97 точки.

Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 6 „Първи юни“ да сключи трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с Нели Пеева Атанасова.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество

26.01.2022

С поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на победата (паметник на ген.-лейтенант А. Е. Цимерман) на 27 януари от 11.00 ч. Добрич ще отбележи своето освобождение от османско владичество. Церемонията включва заупокойна...

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
° C
Нагоре