Заповеди на Кметa 2021 г.

 

Заповед на Кмета 1389/05.10.2021 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка "Нисан" ,с рег. номер  № ТХ 49 27 АН, собственост на Ангел Тодоров Колев, оставено на паркинг с адрес Ж.К. Балик 17.

                                                                                                                                                  Публикувана на: 05.10.2021г.

Заповед на Кмета 1388/05.10.2021 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка "Опел", с рег. номер ТХ 00 43 АК, собственост на Иван Стоянов Иванов, оставено на паркинг с адрес Ж.К. Балик  14.

                                                                                                                                                 Публикувана на: 05.10.2021г.

Заповед на Кмета 1387/05.10.2021 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка "Ауди", няма регистрационен номер, собственик неизвестен, оставено на паркинг в Ж.К. Балик 19.

                                                                                                                                                 Публикувана на: 05.10.2021г.

Заповед на Кмета 1386/05.10.2021 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка "Ауди", няма регистрационен номер, собственик неизвестен, оставено на общински терен с адрес Ж.К. Балик между бл.16 и бл. 14.

                                                                                                                                                  Публикувана на: 05.10.2021г.

Заповед на Кмета 1371/30.09.2021г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка БМВ, с рег.№ ТХ 5486 СХ, собственост на Иван Ивелинов Иванов, оставен на общински терен с адрес бул. Трети март 14.
                                                                                                                                                  Публикувана на: 30.09.2021г.

 

Заповед на Кмета 1349/28.09.2021г., относно назначаване на  постоянна Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата. 
                                                                                                                                                  Публикувана на: 28.09.2021г.

 

Заповед на Кмета 1342/28.09.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицата Назиф Шабанов Шерифов и Ариф Назифов Шабанов от ул. Бачо Киро 37.
                                                                                                                                                 Публикувана на: 28.09.2021г.

 

Заповед на Кмета 1341/28.09.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицата Сабин Костов Сарафов, Бела Милева Сарафова, Дарин Събев Костов и Дани Сабинов Костов от ул. Силистра 55 ап. 20.
                                                                                                                                                  Публикувана на: 28.09.2021г.

 

Заповед на Кмета 1340/28.09.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицата Елис Гюрсел Бейтула, Елянур Джеват Наджат и Дуйгу Джеват Наджат от ул. Крайовски договор 27.
                                                                                                                                                   Публикувана на: 28.09.2021г.

 

Заповед на Кмета 1339/28.09.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицата Калинка Енчева Курдова, Жана Иванова Антонова и Светомир Евгениев Здравков от Ж.К. Строител 60 вх. А ап. 24.
                                                                                                                                                    Публикувана на: 28.09.2021г.

 

Заповед на Кмета 1338/28.09.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Джахиде Ешреф Шефкет от Ж.К. Балик 64 вх. В ап. 12.
                                                                                                                                                     Публикувана на: 28.09.2021г.

 

Заповед на Кмета 1337/28.09.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Стойчо Жеков Стойчев от ул. Радецки 4.
                                                                                                                                                     Публикувана на: 28.09.2021г.

 

Заповед на Кмета 1333/28.09.2021г., за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци по избирателни секции.
                                                                                                                                                     Публикувана на: 28.09.2021г.
 

Заповед на Кмета 1314/24.09.2021 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и Приложение към заповедта. 
                                                                                                                                                    Публикувана на 24.09.2021г.
 

Заповед на Кмета 1192/27.08.2021г. относно принудително преместване на ИУМПС с марка Фолксваген с   рег. № ТХ6577СХ, собственик Донка Станева Иванова, паркирано и изоставено на паркинга на ЖК Дружба № 1и №2.

Публикувана на: 30.08.2021 г.

Заповед на Кмета 1089/03.08.2021г. относно принудително преместване на  ИУМПС,  марка Форд   с  рег.№ ТХ8598РХ, собственици Маринка Василева Стоянова, Веселин Димитров Стоянов, Милена Димитрова Тодорова, което е паркирано и изоставено на адрес паркинга на ЖК Дружба № 1 и № 2 на терен общинска собственост

Публикувана на: 03.08.2021 г.

Заповед на Кмета 869/30.06.2021г. относно заличаване на адресна регистрация на лица от ул.Самарско знаме №24

Публикувана на: 30.06.2021 г.

Заповед на Кмета 845/26.06.2021 г. относно образуване на подвижна избирателна кутия за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Публикувана на 26.06.2021 г.

Заповед на Кмета 834/23.06.2021г. относно принудително преместване на МПС, собственост на Гюнайдин Курбан Алитов, марка Пежо, с рег.№ ТХ0705ХМ, намиращо се на паркинга на ЖК Балик бл.1

Публикувана на 23.06.2021 г.

Заповед на Кмета 808/17.06.2021 г. относно принудително преместване на МПС, собственост на Димитър Петров Георгиев - починал, марка  Фолксваген с рег. № ТХ5537РХ, намиращ се на ул. "Оп.Димитър Ковачев" №38.

Публикувана на 18.06.2021 г.

Заповед на Кмета 800/15.06.2021 г. относно заличаване на адресната регистрация на Райчо Данаилов Райчев от ул. Ралица №33 с постоянен и настоящ адрес.

Публикувана на 16.06.2021 г.

Заповед на Кмета 779/09.06.2021 г. относно продажба на сезонни стоки на открито през 2021 г.

Публикувана на 09.06.2021 г.

Заповед на Кмета 770/08.06.2021 г. относно принудително преместване на ИУМПС ,  марка Фиат  с рег. номер  СС4246СК, собственик Галин Тодоров Недков, което престоява върху терен Общинска собственост, с местоположение паркинг на ул. Константин Стоилов, до Районен съд.

Публикувана на 08.06.2021 г.

Заповед на Кмета 762/07.06.2021г. относно заличаване на адресната регистрация на четири лица от ул.Оп.Димитър Ковачев №4-А-4

Публикуване на 08.06.2021г.

Заповед на Кмета 761/07.06.2021 г. относно заличаване на адресната регистрация на три лица от ЖК Балик бл.39-А-7

Публикувана на 08.06.2021 г.

Заповед на Кмета 760/07.06.2021г. относно заличаване на адресната регистрация на Денка Колюва Стоянова от жк Иглика бл.2-Г-6 с постоянен и настоящ адрес.

Публикуване на 08.06.2021г.

Заповед на Кмета 759/07.06.2021г. относно заличаване на адресната регистрация на Николай Юриев Борисов от ул.Отец Паисий №26Б с постоянен адрес  от 17.08.2020 г.

Публикувана на 08.06.2021 г.

Заповед на Кмета 758/07.06.2021г. относно заличаване на адресната регистрация на Коста Иванов Костов от ул.Кап.Андреев №2 ап.63

Публикувана на 08.06.2021 г

Заповед на Кмета 728/31.05.2021 г. относно принудително преместване на ИУМПС,  марка Опел с рег. номер В3955ВМ, собственик  - Валентин Георгиев Свещников, което престоява върху терен Общинска собственост  на адрес гр. Добрич, ул. Ген.Колев №82.

Публикувана на 31.05.2021 г.

Заповед на Кмета 727/31.05.2021 г. относно работата на специализираните институции за предоставяне на социални услуги до 31.07.2021 г. във условията на Covid-19

Публикувана на 31.05.2021 г. 

Заповед на Кмета 711/27.05.2021 г., относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали свързани с Избори за народни представители на 11 юли 2021г.                                         
                                                                                                                                                        Публикувана на 27.05.2021 г.

Заповед на Кмета 678/19.05.2021г-, относно заличаване на адресната регистрация на Том Николаев Николов с постоянен адрес от 21.01.2011г. на ул.Струма №2-Ж-6 

Публикувана на: 20.05.2021г.

Заповед на Кмета 677/19.05.2021г., относно заличаване на адресната регистрация на Мария Стоянова Миланова с постоянен адрес от 10.01.2001г. на ЖК Балик бл.56-Б-2

Публикувана на 20.05.2021 г.

Заповед на Кмета 670/19.05.2021 г., относно работата на социалните заведния във връзка с COVID-19.
                                                                                                                                               Публикувана на 19.05.2021 г.

Заповед на Кмета 647/17.05.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Г-00-323/14.05.2021 г.
                                                                                                                                               Публикувана на 18.05.2021 г.

Заповед на Кмета 631/13.05.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-230/12.05.2021 г.
                                                                                                                                               Публикувана на 13.05.2021 г.


Заповед на Кмета 613/12.05.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94С-00-606/10.05.2021 г.
                                                                                                                                               Публикувана на 12.05.2021 г.

Заповед на Кмета 584 /28.04.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-216/26.04.2021 г.
                                                                                                                                               Публикувана на 28.04.2021 г.

Заповед на Кмета 575 /23.04.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес, посочен в Заявление 94-00-208/22.05.2021 г.
                                                                                                                                               Публикувана на 23.04.2021 г.

Заповед на Кмета 562/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Мая Демирева Юнг за адрес: град Добрич, ул. Максим Горки 5, вх. Б, ет. 7, ап. 27.

                                                                                                                                               Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 561/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на 5 лица за адрес: град Добрич, ул. Оп. Кузман Христов 4, ет. 4 ап. 7.

                                                                                                                                                 Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 560/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на 4 лица за адрес: град Добрич, жк Дружба 28, вх. Г, ет. 3, ап. 7.

                                                                                                                                                  Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 559/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Андон Георгиев Димитров  за адрес: град Добрич, ул. Калина 18.

                                                                                                                                                   Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 558/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Мартин Митков Попов за адрес: град Добрич, ул. Марин Дринов 2, вх. Б, ет. 5,  ап. 15.
                                                                                                                                                  Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 557/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на 5 лица за адрес: град Добрич, ул. Иван Шишман 42.
                                                                                                                                                   Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 556/21.04.2021г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Валентин Рафаилов Ненков за адрес: град Добрич, бул. Добричка епопея 4, вх. Б, ет. 6, ап. 17.
                                                                                                                                                     Публикувана на 21.04.2021г.

Заповед на Кмета 524/16.04.2021г., относно временна организация на движението на ул. Д-р Иван Пенаков поради извършване на строителни и монтажни работи по демонтаж на кулокран.
                                                                                                                                                     Публикувана на 16.04.2021г.

Заповед на Кмета 523/15.04.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94М-00-411/14.04.2021 г.
                                                                                                                                                   Публикувана на 15.04.2021г.

Заповед на Кмета 501/13.04.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Е-00-158/12.04.2021 г.
                                                                                                                                                   Публикувана на 13.04.2021г.

Заповед на Кмета 493/09.04.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Х-00-50/08.04.2021 г.
                                                                                                                                                   Публикувана на 09.04.2021г.

Заповед на Кмета 496/09.04.2021г., относно удължаване на противоепидемичните мерки спрямо предоставяне на социални услуги в специализираните институции считано от 12.04.2021г.  в срок до 30.04.2021г. 
                                                                                                                                                     Публикувана на 09.04.2021г.

Заповед на Кмета 477/07.04.2021г., относно определяне на  пожароопасен сезон в горските масиви  на Община град Добрич за времето от 05.04.2021г. до 31.10.2021г., и въвеждане на денонощно дежурство и непрекъснато наблюдение през сезона, чрез Оперативен дежурен по ОбСС.
                                                                                                                                                    Публикувана на 07.04.2021г.

Заповед на Кмета 476/07.04.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94А-00-197/06.04.2021 г.
                                                                                                                                                      Публикувана на 07.04.2021г.

Заповед на Кмета 475/07.04.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94М-00-366/05.04.2021 г.
                                                                                                                                                      Публикувана на 07.04.2021г.

Заповед на Кмета 466/05.04.2021г., относно организиране на базар Великден 2021 г. и регламент за участие в него.
                                                                                                                                                       Публикувана на 05.04.2021г.

Заповед на Кмета 454/01.04.2021 г., относно образуване на 2 избирателни секции в Хирургичен корпус на етаж VІІІ- COVID реанимация - лекарски кабинет в МБАЛ - Добрич АД и подвижна избирателна секция за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в каб.201 на 2-ри етаж в ПМГ "Иван Вазов"  при провеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г.
                                                                                                                                                       Публикувана на 01.04.2021 г.
 

Заповед на Кмета 453/01.04.2021 г., относно образуване на 3 избирателни секции - МБАЛ Добрич АД; Дом за стари хора и в Следствени арести при провеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 01.04.2021 г.

Заповед на Кмета 435/30.03.2021г., относно преустановяване дейността на 05.04.2021 г. в детските градини и ясли по приложения списък във връзка с необходимостта от дезинфекция свързана с изборите за народни представители на 04.04.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 30.03.2021 г.

Заповед на Кмета 434/30.03.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94С-00-395/29.03.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 30.03.2021 г.

Заповед на Кмета 416/29.03.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Л-00-51/24.03.2021 г.
                                                                                                                                                   Публикувана на 29.03.2021г.

Заповед на Кмета 415/29.03.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94К-00-167/24.03.2021 г.
                                                                                                                                                   Публикувана на 29.03.2021г.

Заповед на Кмета 413/26.03.2021г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94М-00-338/25.03.2021 г.
                                                                                                                                                   Публикувана на 26.03.2021г.

Заповед на Кмета 373/20.03.2021 г., относно образуването на територията на Община град Добрич една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на хора с увреждания за изборите за народни представители на 04.04.2021г.

                                                                                                                                                       Публикувана на 22.03.2021 г.

Заповед на Кмета 360/19.03.2021 г., относно  oпределяне маршрути на движение на селскостопанските животни от животновъдни обекти и/или  сборни стада по улиците на територията на Община град Добрич.

                                                                                                                                                       Публикувана на 19.03.2021 г.

Заповед на Кмета 357/18.03.2021 г., относно  oпределяне местата на територията на Община град Добрич, на които са разположени рекламни табла, афишарки и оградни пространства за поставяне на афиши, реклами, съобщения, некролози, нагледни агитационни материали и други.                                                                                      

                                                                                                                                                       Публикувана на 18.03.2021 г.

Заповед на Кмета 347/17.03.2021 г., относно временна организация на движението по бул. „Русия“ в участъка от улица „Дунав“ до бул. „25 –ти септември“ на 20.03.2021 г., във връзка с провеждане на Национален шампионат по спортно ходене.

                                                                                                                                                       Публикувана на 18.03.2021 г.

Заповед на Кмета 335/16.03.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-137/12.03.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 16.03.2021 г.

Заповед на Кмета 323/12.03.2021 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-128/09.03.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 12.03.2021 г.

Заповед на Кмета 304/09.03.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на  лицата Андриана Стоянова Андреева-Исмаилова и Дениз Гюрселов Исмаилов.

                                                                                                                                                        Публикувана на 09.03.2021 г.

Заповед на Кмета 284/08.03.2021 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94T-00-93/04.03.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 08.03.2021 г.

Заповед на Кмета 252/26.02.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94Д-00-207/25.02.2021 г.

                                                                                                                                                       Публикувана на 26.02.2021 г.

Заповед на Кмета 247/25.02.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на  лицата в приложения списък.

                                                                                                                                                       Публикувана на 25.02.2021 г.

Заповед на Кмета 246/25.02.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на лицата в приложения списък.

                                                                                                                                                      Публикувана на 25.02.2021 г.

Заповед на Кмета 238/24.02.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-93/19.02.2021 г.                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      Публикувана на 24.02.2021 г.

Заповед на Кмета 224/22.02.2021 г., относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали свързани с Избори за народно събрание 2021.                                         
                                                                                                                                                        Публикувана на 22.02.21 г.

Заповед на Кмета 199/17.02.2021 г. относно  принудително преместване на ИУМПС,  марка Фолксваген с рег. номер ТХ 58 89 ХВ, собственик  - Пламен Пенчев Нанков, което престоява върху терен Общинска собственост  на адрес гр. Добрич, ул. Оп. Димитър Ковачев 25.
                                                                                                                                                        Публикувана на 17.02.2021 г.

Заповед на Кмета 198/17.02.2021 г. относно  принудително преместване на ИУМПС,  марка БМВ, рег. номер  В 15 35 КА, собственик  - Пламен Георгиев Иванов , което престоява върху терен Общинска собственост  на адрес гр. Добрич, ул. Оп. Димитър Ковачев № 25.  
                                                                                                                                                        Публикувана на 17.02.2021 г.

Заповед на Кмета 193/16.02.2021 г., относно определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за Изборите за народни представители на 04 април 2021 г. 

                                                                                                                                                        Публикувана на 16.02.2021 г.

Заповед на Кмета 188/12.02.2021 г., относно  приемане на икономическа мярка за облекчаване на наемателите на общински обекти.
                                                                                                                                                        Публикувана на 15.02.2021 г.

Заповед на Кмета 174/11.02.2021 г., относно организиране на Базар "Цветя 2021", схема за раполагане на цветя и регламент за провеждането му
                                                                                                                                                        Публикувана на 11.02.2021 г.

Заповед на Кмета 168/10.02.2021 г. относно образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. 
                                                                                                                                                       Публикувана на 10.02.2021 г.

Заповед на Кмета 155/08.02.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Мария Тодорова Кръстева.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                       Публикувана на 08.02.2021 г.

Заповед на Кмета 129/02.02.2021 г., относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-257 и УПИ ІІІ-260 кв. 24 на ЦГЧ.
                                                                                                                                                       Публикувана на 02.02.2021 г.

Заповед на Кмета 122/01.02.2021 г. относно  принудително преместване на ИУМПС, марка  Мерцедес,   рег. номер  няма, собственик  неизвестен, което престоява върху терен Общинска собственост, с местоположение паркинг на бул. 25 септември 25А.
                                                                                                                                                       Публикувана на 01.02.2021 г.

Заповед на Кмета 110/28.01.2021 г. относно  принудително преместване на ИУМПС, марка Фолксваген, с  рег. номер С 89 93 РК, собственик Васил Кънчев Кънчев с наследници Явор Василев Кънчев и Ина Василева Кънчева, паркирано и изоставено върху терен Общинска собственост на адрес: ЖК Балик 59.

                                                                                                                                                       Публикувана на 28.01.2021 г.

Заповед на Кмета 109/28.01.2021 г. относно принудително преместване на ИУМПС , марка Ауди , с рег. номер ТХ 7928 ХМ, собственик Петър Димитров Петров, паркирано и изоставено върху терен Общинска собственост на адрес: на паркинга между блокове 20 и 21 в ЖК Балик.
                                                                                                                                                        Публикувана на 28.01.2021 г.

Заповед на Кмета 108/28.01.2021 г. относно въвеждане на противоепидемични мерки от 1 февруaри до 30 април 2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 28.01.2021 г.

Заповед на Кмета 107/28.01.2021 г. относно  предоставяне на социални услуги в специализираните институции предвид епидемичната обстановка. ( отменена със Заповед 496/09.04.2021г.)
                                                                                                                                                        Публикувана на 28.01.2021 г.

Заповед на Кмета 97/22.01.2021 г., относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94П-00-32/21.01.2021 г.

                                                                                                                                                        Публикувана на 22.01.2021 г.

Заповед на Кмета 67/19.01.2021 г., относно заличаване на адресна регистрация на лицето Александър Георгиев Кьориванов.

                                                                                                                                                        Публикувана на 19.01.2021 г.

Заповед на Кмета 55/18.01.2021 г. относно определяне на състав на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация на адрес посочен в Заявление 94-00-21/13.01.2021 г.
                                                                                                                                                        Публикувана на 18.01.2021 г.

Заповед на Кмета 38/13.01.2021 г., относно организиране на Базар "Мартеници 2021", включваща регламент за провеждането му и схема на стойка за поставяне на мартеници. 
                                                                                                                                                        Публикувана на 13.01.2021 г.

Заповед на Кмета 9/07.01.2021 г. относно приемане на икономическа мярка за облекчаване на наемателите на общински обекти по повод въведените противоепидемични мерки.
                                                                                                                                                        Публикувана на 08.01.2021 г.

Актуално

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни

22.10.2021

На 29 октомври в Огледална зала „Нели Божкова“ от 18.30 часа заповядайте на концерт на известния певец, поканен от Национално движение „Русофили“ - клон Добрич. Владимир Маринов е роден във Варна. Завършил...

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни
ВИЖ ДОБРИЧ
12.41° C облачно
Нагоре