Месечен отчет за 2021 г.

Отчет към 31.12.2021 г. (публикуван на 31.01.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.12.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.12.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.12.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.12.2021 г.

Отчет към 30.11.2021 г. (публикуван на 14.12.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.11.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.11.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.11.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.11.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.11.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.11.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.11.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.11.2021 г.

Отчет към 31.10.2021 г. (публикуван на 11.11.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.10.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.10.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.10.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.10.2021 г.

Отчет към 30.09.2021 г. (публикуван на 22.10.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.09.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.09.2021 г.

Отчет към 31.08.2021 г. (публикуван на 16.09.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.08.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.08.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.08.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.08.2021 г.

Отчет към 31.07.2021 г. (публикуван на 10.08.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.07.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.07.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.07.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.07.2021 г.

Отчет към 30.06.2021 г. (публикуван на 14.07.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.06.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.06.2021 г.

Отчет към 31.05.2021 г. (публикуван на 21.06.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.05.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.05.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.05.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.05.2021 г.

Отчет към 30.04.2021 г. (публикуван на 12.05.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.04.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.04.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.04.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.04.2021 г.

Отчет към 31.03.2021 г. (публикуван на 13.04.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.03.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.03.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.03.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.03.2021 г.

Отчет към 28.02.2021 г. (публикуван на 12.03.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 28.02.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 28.02.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 28.02.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 28.02.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 28.02.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 28.02.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 28.02.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 28.02.2021 г.

Отчет към 31.01.2021 г. (публикуван на 10.02.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.01.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.01.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.01.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.01.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.01.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.01.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.01.2021 г.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.04° C ясно небе
Нагоре