Месечен отчет за 2021 г.

Отчет към 31.10.2021 г. (публикуван на 11.11.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.10.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.10.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.10.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.10.2021 г.

Отчет към 30.09.2021 г. (публикуван на 22.10.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.09.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.09.2021 г.

Отчет към 31.08.2021 г. (публикуван на 16.09.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.08.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.08.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.08.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.08.2021 г.

Отчет към 31.07.2021 г. (публикуван на 10.08.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.07.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.07.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.07.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.07.2021 г.

Отчет към 30.06.2021 г. (публикуван на 14.07.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.06.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.06.2021 г.

Отчет към 31.05.2021 г. (публикуван на 21.06.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.05.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.05.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.05.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.05.2021 г.

Отчет към 30.04.2021 г. (публикуван на 12.05.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.04.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.04.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.04.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.04.2021 г.

Отчет към 31.03.2021 г. (публикуван на 13.04.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.03.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.03.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.03.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.03.2021 г.

Отчет към 28.02.2021 г. (публикуван на 12.03.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 28.02.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 28.02.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 28.02.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 28.02.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 28.02.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 28.02.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 28.02.2021 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 28.02.2021 г.

Отчет към 31.01.2021 г. (публикуван на 10.02.2021 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.01.2021 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.01.2021 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.01.2021 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.01.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.01.2021 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.01.2021 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.01.2021 г.

Актуално

ОИЦ - Добрич ще проведе заключителна пресконференция и информационно събитие за проактивна работа с представители на медии

07.12.2021

Областен информационен център - Добрич   ще проведе заключителна пресконференция и информационно събитие за проактивна работа с представители на национални, местни,  регионални, печатни и електронни медии. Събитието ще...

ОИЦ - Добрич ще проведе заключителна пресконференция и информационно събитие за проактивна работа с представители на медии
ВИЖ ДОБРИЧ
3.21° C слаб дъжд
Нагоре