„Да създадем заедно България 2020"

„Да създадем заедно България 2020"

 

Близо 15 различни събития ще се проведат в периода 16 март - 9 май 2015 г. на територията на всички общини в област Добрич.

От 16 март 2015 г. започва информационна кампания на Областен информационен център - Добрич за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, посветена на Оперативните програми 2014-2020 година. Целта на инициативата е да идентифицира нуждите на населението и да ги обвърже с реалните възможности по програмите. Кампанията е под надслов „Да създадем заедно България 2020" и ще премине в два основни етапа.

Първият е насочен към широката общественост и ще продължи близо 3 седмици. През това време екипа на Областен информационен центъра – Добрич ще посети 8-те общини в областта, където чрез открити приемни ще потърси мнението на населението, какво иска да промени в съответното населено място с европейските средства в периода 2014-2020 година. Предложенията ще бъдат събирани чрез попълване на специално разработена анкета, в която всеки желаещ може да опише своите виждания за развитие на населеното място и региона. На откритите щандове всеки посетител ще получи актуална информация и материали, свързани с новите програми и възможностите за финансиране на проектни идеи със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Втората фаза на инициативата ще се състои в края на месец април, след като бъдат анализирани резултатите от допитването и оповестени най-често срещаните предложения. На информационни срещи екипа на Областен информационен център-Добрич ще представи пред населението и медии резултатите от анкетирането, както и възможностите за финансиране по действащите вече оперативни програми за периода 2014-2020 г.

Кампанията ще приключи с мащабно събитие и концерт в областния град – Добрич в Деня на Европа - 9-ти май.

График на предстоящите събития:

 Община Ген.Тошево

 Изнесена приемна пред сградата на Общината

16.3.2015г.

12:30 часа

Община Крушари

Изнесена приемна пред сградата на Общината

17.3.2015г.

10:00 часа

Община Каварна

Изнесена приемна пред сградата на Общината

20.3.2015г.

10:00 часа

Община Шабла

Изнесена приемна пред сградата на Общината

23.3.2015г.

10:00 часа

Добричка община- населени места от общината/Стожер/

Изнесена приемна пред НЧ "Свобода" в Стожер

24.3.2015г.

10:00 часа

Община град Добрич

Изнесена приемна- пешеходна зона град Добрич

25.3.2015г.

10:00 часа

Община град Добрич

Изнесена приемна- пешеходна зона град Добрич

26.3.2015г.

10:00 часа

Община град Добрич

Изнесена приемна- пешеходна зона град Добрич

27.3.2015г.

10:00 часа

Община Генерал Тошево

Изнесена приемна пред сградата на Общината

30.3.2015г.

10:00 часа

Община Тервел

Изнесена приемна пред сградата на Общината

31.3.2015г.

10:00 часа

Община Балчик

Изнесена приемна пред сградата на Общината

1.4.2015г.

10:00 часа

Община град Добрич

Изнесена приемна -пешеходна зона град Добрич

4.4.2015г.

11:00 часа


Формуляр за участие в допитването можете да изтеглите тук. Освен чрез посещение на откритите приемни, всеки желаещ може да се включи в анкетното проучване като попълни формуляр и го изпрати на електронния адрес на Областния информационен център – Добрич.

Кампанията се реализира по  Проект „Създаване и функциониране на Областен информационен център-Добрич” BG161РО002-3.3.02-00015-С0001, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C ясно небе
Нагоре