Годишен финансов отчет на Община град Добрич за 2020 г.

(Публикуван на 12.05.2021 г.)

Баланс  в pdf формат

Баланс в xls формат

Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства за 2020 г.

Обяснителна записка към Годишен финансов отчет на Община град Добрич за 2020 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г.

Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолодирания годишен финансов отчет на Община Добрич за 2020 година

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич за 2020 г. 

Годишен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към Националния фонд  за 2020 г.

Годишен отчет за други средства от Европейския съюз за 2020 г.

Годишен отчет за средствата по други международни програми за 2020 г.

Годишен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие  за 2020 г.

Годишен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства за 2020 г.

Актуално

ОИЦ - Добрич ще проведе заключителна пресконференция и информационно събитие за проактивна работа с представители на медии

07.12.2021

Областен информационен център - Добрич   ще проведе заключителна пресконференция и информационно събитие за проактивна работа с представители на национални, местни,  регионални, печатни и електронни медии. Събитието ще...

ОИЦ - Добрич ще проведе заключителна пресконференция и информационно събитие за проактивна работа с представители на медии
ВИЖ ДОБРИЧ
3.21° C слаб дъжд
Нагоре