Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ №8

Днес, 29.06.2021г., комисия, определена със Заповед № 202/25.06.2021г., на директора на ДГ 8 „Бодра смяна“ :

Председател: Маргарита Вълкова Божанова – старши учител в ДГ 8 „Бодра смяна“ град Добрич

Членове:

  1. Ралица Станева Алексиева – учител в ДГ 8 „Бодра смяна“;
  2. Петранка Добрева Генова – старши логопед в ДГ 8 „Бодра смяна“,

събеседва  за длъжността  „учител детска градина“ в ДГ 8 „Бодра смяна“, град Добрич, със следните кандидати:

Трите имена на кандидата

Зорница Вълчева Тодорова

 

Миглена Петрова Иванова – Павлова

 

Ивелина Иванова Неделчева

 

Миглена Койчева Митева – не се яви

 

Петя Пейчева Берчева  - Димитрова

 

 

Оценки от събеседване с  кандидатите:

 

Трите имена на кандидата        

точки

Зорница Вълчева Тодорова

 

15

Миглена Петрова Иванова – Павлова

 

17

Ивелина Иванова Неделчева

 

15

Миглена Койчева Митева

 

Не се яви

Петя Пейчева Берчева  - Димитрова

 

31

 

След проведеното събеседване комисията взе решение длъжността „учител детска градина “ в ДГ 8 „Бодра смяна“ да бъде заемана от Петя Пейчева Берчева  - Димитрова, която постигна 31 точки.  Второто свободно работно място ще бъде обявено отново поради липсващ кандидат с достатъчен брой точки – 50% от максималния.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
14.13° C облачно
Нагоре