Допуснати до събеседване за длъжността "ресурсен учител" в ДГ №23

Днес, 25. 08.2021 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 259/ 25.08.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: - Мирослава Михайлова - учител, детска градина, координатор приобщаващо образование в ДГ № 23 ‚ Звездица“

и членове:

1.Даринка Атанасова- учител, детска градина,

2.Соня Йорданова – учител, детска градина,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „ресурсен учител“ на 4 часа в ДГ № 23 „Звездица“.

Документи за участие са подадени от:

1.Мариана Георгиева Стоянова Колева;

2. Галина Рачева Иванова;

3. Камелия Недкова Мраценкова;

4. Галина Атанасова Атанасова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1.Галина Атанасова Атанасова;

2. Мариана Георгиева Стоянова Колева;

3. Камелия Недкова Мраценкова.

Не се допускат до събеседване:

1.Галина Рачева Иванова-няма документ удостоверяващ придобито образование и професионална квалификация по - специалност „специална педагогика“ .

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 26.08.2021 г. от 13.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Актуално

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения

26.11.2021

Коледната елха на Добрич ще засияе с нови светлоотразителни украшения и коледни играчки, за да ни зареди с празничност. Нейните светлини ще бъдат запалени от кмета на Добрич Йордан Йорданов на 7 декември от 17.00 часа на площад...

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения
ВИЖ ДОБРИЧ
16.05° C предимно облачно
Нагоре