Окончателни резултати от събеседване за длъжността "чистач" в ОМЦ "Захари Стоянов"

Днес 03.09.2021 г., конкурсната  комисия,  назначена със заповед №РД-15-127/23.08.2021 г. на Директора на Общински младежки център „Захари Стоянов“ в състав:

1.  Председател – Неделчо Кирчев, гл.счетоводител Младежки център;

2.  Маргарита Ганчева – Организатор Младежки център;

3.  Нели Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“ ДХД;

проведе интервю за длъжността „чистач“ с явилите се кандидати по следния ред:

1. Ангелина Димитрова Донева

2. Ивелина Димитрова Денева

3. Емил Илиев Божанов

4. Валя Колева Славова

5. Димитричка Русева Нейчева

6. Атанаска Димитрова Славова

7. Стелиана Иванова Димова

8. Татяна Иванова Долапчиева

9. Маринка Желева Кючукова

 

Интервюто се проведе по следния ред:

• на всички кандидати се зададоха 3 основни еднакви въпроса;

• кандидатите бяха оценявани с оценка от 1 до 5 за всеки въпрос, като 5 е най-високата оценка;

• максималният резултат, който кандидатът може да получи е 45 точки.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса.

Комисията вписа оценките си в отделни за всеки от кандидатите формуляр - приложени към протокола.

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

След приключване на интервюто, въз основа на определените единни критерии, резултатите от интервюто, са представени в следващата таблица:

Име, презиме и фамилия

Общ брой точки за кандидата

1

Ивелина Димитрова Денева

40

2

Стелиана Иванова Димова

36

3

Татяна Иванова Долапчиева

34

4

Валя Колева Славова

32

5

Маринка Желева Кючукова

30

6

Димитричка Русева Нейчева

29

7

Атанаска Димитрова Славова

29

8

Емил Илиев Божанов

28

9

Ангелина Димитрова Донева

17

На интервюто не се яви Даринка Атанасова Георгиева

 

Въз основа на тези резултати, комисията предлага на Директора на Общински младежки център да сключи трудов договор за заемане на длъжността „Чистач“ с класирания на първо място кандидат - Ивелина Димитрова Денева.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.67° C ясно небе
Нагоре