ОП "Спортни имоти" - Търг № 1/16.11.2021г.

О  Б  Я  В  А

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение 24-21/27.07.2021 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 16.11.2021 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на части от имоти – общинска собственост:

 

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаванe (години)

1.

Помещение № 21, на трети етаж от част от административна сграда по бул.”25-ти септември”№10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7262624.624.715.2.3, за офис за административни нужди

15.00

146.55

439.65

5

2.

Помещение № 24, на трети етаж от част от административна сграда по бул. „25-ти септември“ № 10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7262624.624.715.2.3, за офис за административни нужди

10.80

105.52

316.56

5

3.

Помещение № 26, на трети етаж от част от административна сграда по бул. „25-ти септември“ № 10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7262624.624.715.2.3, за офис за административни нужди

13,00

127.01

381.03

5

4.

Помещение № 31, на четвърти етаж от част от административна сграда по бул. „25-ти септември“ № 10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7262624.624.715.2.3, за офис за административни нужди

15.00

146.55

439.65

5

5.

Помещение № 32, на четвърти етаж от част от административна сграда по бул „25-ти септември” №10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7262624-624.715.2.4, за офис за административни нужди

15.00

146.55

439.65

5

6.

Помещение № 37, на четвърти етаж от част от административна сграда по бул.”25-ти септември”№10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.715.2.4, за офис за административни нужди

12.00

117.24

351.72

5

7.

Помещение № 38, на четвърти етаж от част от административна сграда по бул.”25-ти септември”№10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7262624-624-715.2.4, за офис за административни нужди

26.10

255.00

765.00

5

8.

Част от помещение находящо се в партера на четириетажна жилищна сграда по бул.”25-ти септември”№ 13, за търговия

20.00

235.40

706.20

5

9.

Помещение в  приземен етаж от масивна четириетажна сграда на бул.”25-ти септември”1, с идентификатор 72624.621.208.1 /Спортна зала”Добротица”, за производствени дейности и услуги

248.00

453.84

1361.52

5

10.

Част от едноетажна сграда, ползваща се за гараж и сервизна работилница, представляваща самостоятелна сграда с идентификатор  72624.621.211.1, за производствени дейности и услуги

79.20

135.43

406.29

5

11.

Част от едноетажна сграда, ползваща се за гараж и сервизна работилница, представляваща самостоятелна сграда с идентификатор 72624.621.211.1, за производствени дейности и услуги

26.79

45.81

137.43

5

12.

Част от едноетажна сграда, ползваща се за гараж и сервизна работилница, представляваща самостоятелна сграда с идентификатор 72624.621.211.1, за производствени дейности и услуги

31.49

53.85

161.55

5

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 25.10.2021 г. до 17:00 часа на 12.11.2021 г..

Оглед на обектите може да бъде направен от 25.10.2021 г. до 12.11.2021 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от ОП „Спортни имоти“.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 12.11.2021 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/604405 – Мария Иванова – ОП „Спортни имоти“ град Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване:20.10.2021г.

 

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
19.05° C облачно
Нагоре