Обява за свободно работно място за длъжността "шофьор, кранист" в Звено "Синя зона"

ОП „Паркинги и пазари” град Добрич

 

обявява 1 (едно) свободно работно място

за длъжността  „Шофьор, кранист“

в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА”

 

 

1. Минимални   изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: Контрол „Синя зона”;

      1.2. Цел на длъжността:

* Отговаря за правилната експлоатация на автомобила.      

            * Отговаря за репатриране на МПС на територията на Община Добрич.      

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;

      1.4 Свидетелство за правоуправление на МПС, категория“С“.

      1.5 Свидетелство за завършен курс за управление на автокран

      1.6. Години професионален опит: една година;

      1.7. Работно време: 8-часов работен ден;

      1.8. Допълнителни изисквания:

*  компютърна грамотност;

*  умения за работа в екип при стресови ситуации и високо натоварване;

*  кандидатът да не е съден и осъждан за злоупотреби;

* да притежава здравословно състояние, позволяващо извършване на дейността, включително и да не се води на отчет в Център за психично здраве.

     

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите си за кандидатстване лично в ОП „Паркинги и пазари” – сграда на Стоматологичен център в гр. Добрич, ул. “Димитър Петков“ № 4, ет.3, всеки работен ден от 09:00 часа до 16.00 часа.

Лица за контакти: Добромир Димитров, Диян Добрев

Телефони за контакти: 088 251 1201, 088 251 1209

4. Срок за подаване на документите: 24.02.2022 година.

5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда на 8-часов работен ден, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  в ОП „Паркинги и пазари”.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
13.44° C облачно
Нагоре