Протокол от заседанието на комисята за първи етап - подбор на документи

 

П Р О Т О К О Л

 

 

 

Днес, 25.02.2022 г. в 10,30 часа, комисия, назначена със Заповед № 189 / 03.02.2022 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: инж. Георги Георгиев –  Директор на ОП „Паркинги и пазари”

и членове:

1. Добромир Димитров – Ръководител, звено в ОП „Паркинги и пазари”

2. Десислава Стойчева  –  Главен счетоводител в ОП „Паркинги и пазари”

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Шофьор, кранист” в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“ при ОП „Паркинги и пазари” град Добрич.

Документи за участие не са подадени !

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
14.13° C облачно
Нагоре