Частни училища

Частни Училища Община град Добричучебна 2020-2021 година

1. Сдружение ЧПГТП "Райко Цончев"

Частна Профилирана Гимназия по Туризъм и Предприемачество "Райко Цончев", извършва прием след седми клас в следните профили: Туризъм, Предприемачество и бизнес, Информационни технологии и Английски език. През учебната 2019/20 г. в гимнзията се обучават 65 ученика в 11 паралелки.

Директор: д-р Маргарита Христова

За контакти ОФИС № 14, ул.България, №3 Добрич 9300 тел:058 655 645

Е-mail: pgtp_raykoconchev@abv.bg,   www.egtp.eu

2. ЧСУ "Леонардо да Винчи"

Частната профилирана гимназия приема ученици след 4-ти клас със

засилено изучаване на английски език.

Приемът след 7-ми клас се осъществява в два Профила:

- Профил "Чуждоезиков"

- Профил "Технологичен - стопански мениджмънт с интензивно обучение по английски език"

В гимназията се обучават 70 деца в 13 паралелки.

Директор: Нели Николаева

ЖК"Русия" 2 Е,  е-mail: leonardoschool@abv.bg, WWW.leonardo-dobrich.com

тел: 058 602 418, 058 623 548

3. ЧОУ"Мария Монтесори"

ул."България" № 3, сграда на Международен колеж, тел: 655 635, е-mail: choumontessori@gmail.com

Частно основно училище „Мария Монтесори“ е първото частно училище в гр. Добрич, което подготвя деца и ученици по станалата известна и привлекателна за родителите методиката на великата педагожка и лекар Мария Монтесори. Училището е създадено като образователна алтернатива, даваща възможност за осъществяване на ключови национални и европейски приоритети в образованието.

В училището се обучават ученици от 1 до 7 клас. Учениците се подготвят в контекста на традиционни и съвременни методи на образование като предпоставка за придобиване на знания и умения, които ги подготвят да станат пълноценни граждани на България и света. Училището се стреми да отговори на нуждите на глобализиращия се свят, предоставяйки на своите ученици отлична подготовка по задължителните учебни предмети, както и чрез силни междупредметни връзки, които да затвърдят логиката на изучавания материал.  Висококвалифицираният педагогически екип се стреми да осигури качествено образование на детето чрез провокиране на критическото и творческо мислене. Училището търси и намира баланс между традиционните достойнства на българското образование и модерен подход, методология, средства, форми и нова образователна среда.

 

 

 

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
3° C слаб дъжд
Нагоре