Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. август 2015 г.

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец август 2015 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец август в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Заловени  50 броя животни

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  50 броя

3. Ваксинирани за бяс -   41 броя.

4. Кастрирани – 35 броя от тях 24 женски, 11 мъжки кучета

5. Осиновени животни от граждани–  5 бр.

6. Чипирани -6бр

7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -2 бр

8. Върнати по местообитаване – 31 броя

9. Умрели животни –7 бр.

10.Заловени по сигнали на граждани -  10 броя

11. Налични животни към датата на доклада -88  бр.

          Приети и обработени са 7 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Дружба, Изгрев, Иглика, ЦГЧ,  околовръстни шосета,  лозя, градски парк и пр.

През изтеклият период се акцентира   върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

31.08.2015г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
14.01° C ясно небе
Нагоре