Конкурс за прединвестиционно проучване на Централна зона - площад "Свобода"

В изпълнение на Конкурсна програма за »Прединвестиционно обемно – устройствено проучване и решение за застрояване с обществени функции, осигуряване на необходимите паркоместа и обновяване на публичното пространство на Централна зона площад «Свобода» град Добрич, се проведоха заседания на 26 и 27.11.2015 г. на Жури назначено със заповед № 1314/18.11.015 г. на Кмета на Община град Добрич  заседава в състав:

Арх. Боряна Станчева – главен архитект на община град Добрич - Председател;
Арх. Иван Димчев – ръководител екип на ОУП град Добрич – Зам. председател;
Арх. Светослава Коларова – представител на КАБ град Добрич;
Арх. Димитър Стефанов – представител на САБ;
Инж. Кольо Атанасов – представител на КИИП град Добрич;
Георги Ковачев – старши експерт в дирекция «Местни данъци и такси» в община град Добрич .

Журито прие следното решение:

„На  основание чл.42 ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционно проектиране, Журито прие с мнозинство  неприсъждането на част от наградния фонд, като предлага да не се присъжда първа, втора и трета награди, а трите конкурсни проекта на „ЛЕГА ПЛАН К.Г.“ ООД, на „ВИДИ АРХ‘ ООД и на „ПРОЕКТ ПЛЮС“ ООД, да бъдат наградени с 3 втори занижени награди в размер на 2000 лв. 

Предвид значимостта на територията - предмет на конкурса и липсата на предложения покриващи очакванията, Журито предлага Община град Добрич да продължи търсенето на идеи за осмисляне на публичното пространство.“

Община град Добрич
(публикувано на 2 декември 2015 г.)

 

***

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ДОБРИЧ,

Във връзка с провеждане на конкурс за „Прединвестиционно обемно- устройствено проучване и решение за застрояване с обществени функции, осигуряване на необходимите паркоместа и обновяване на публичното пространство на Централна зона площад „Свобода“ град Добрич, Ви  уведомявам:

В указания в конкурсното задание срок са постъпили 3 конкурсни проекта, които ще бъдат представени на Вашето внимание на сайта на Община град Добрич и пред хотел „България“, за да могат всички желаещи да се запознаят с конкурсните проекти и да дадат своята подкрепа на най-добрия. Гласуването ще се извърши като всеки изтегли и попълни анкетна карта от сайта на Общината в рубриката Актуална тема. Анкетни карти могат да се вземат и от Центъра за услуги и информация на гражданите. В анкетната карта трябва да се посочи  един от тримата кандидати - Кандидат 1, Кандидат 2 или Кандидат 3. Срокът за гласуването е до 17,00 ч. 24.11.2015 г. 

Жури, назначено със заповед на Кмета на град Добрич, съставено от представители на Камарата на архитектите в България (КАБ), Съюз на архитектите в България (САБ), Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Съюз на българските художници (СБХ), ще класира постъпилите конкурсни проекти.

Арх. БОРЯНА СТАНЧЕВА

Главен архитект на Община град Добрич

(публикувано на 19.11.2015 г.)

 

Предложение на Кандидат 1 (снимка 1)

Предложение на Кандидат 2 (снимка 1, снимка 2)

Предложение на Кандидат 3 (снимка 1, снимка 2, снимка 3)

 

Община град Добрич обяви Конкурс за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за застрояване с обществени функции, осигуряване на необходимите паркоместа и обновяване на публичното пространство на Централна зона - площад "Свобода" гр. Добрич.

Приложения:

- техническо задание

- конкурсна програма

- скица-извадка от ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре