Конкурс за прединвестиционно проучване на Централна зона - площад "Свобода"

В изпълнение на Конкурсна програма за »Прединвестиционно обемно – устройствено проучване и решение за застрояване с обществени функции, осигуряване на необходимите паркоместа и обновяване на публичното пространство на Централна зона площад «Свобода» град Добрич, се проведоха заседания на 26 и 27.11.2015 г. на Жури назначено със заповед № 1314/18.11.015 г. на Кмета на Община град Добрич  заседава в състав:

Арх. Боряна Станчева – главен архитект на община град Добрич - Председател;
Арх. Иван Димчев – ръководител екип на ОУП град Добрич – Зам. председател;
Арх. Светослава Коларова – представител на КАБ град Добрич;
Арх. Димитър Стефанов – представител на САБ;
Инж. Кольо Атанасов – представител на КИИП град Добрич;
Георги Ковачев – старши експерт в дирекция «Местни данъци и такси» в община град Добрич .

Журито прие следното решение:

„На  основание чл.42 ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционно проектиране, Журито прие с мнозинство  неприсъждането на част от наградния фонд, като предлага да не се присъжда първа, втора и трета награди, а трите конкурсни проекта на „ЛЕГА ПЛАН К.Г.“ ООД, на „ВИДИ АРХ‘ ООД и на „ПРОЕКТ ПЛЮС“ ООД, да бъдат наградени с 3 втори занижени награди в размер на 2000 лв. 

Предвид значимостта на територията - предмет на конкурса и липсата на предложения покриващи очакванията, Журито предлага Община град Добрич да продължи търсенето на идеи за осмисляне на публичното пространство.“

Община град Добрич
(публикувано на 2 декември 2015 г.)

 

***

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ДОБРИЧ,

Във връзка с провеждане на конкурс за „Прединвестиционно обемно- устройствено проучване и решение за застрояване с обществени функции, осигуряване на необходимите паркоместа и обновяване на публичното пространство на Централна зона площад „Свобода“ град Добрич, Ви  уведомявам:

В указания в конкурсното задание срок са постъпили 3 конкурсни проекта, които ще бъдат представени на Вашето внимание на сайта на Община град Добрич и пред хотел „България“, за да могат всички желаещи да се запознаят с конкурсните проекти и да дадат своята подкрепа на най-добрия. Гласуването ще се извърши като всеки изтегли и попълни анкетна карта от сайта на Общината в рубриката Актуална тема. Анкетни карти могат да се вземат и от Центъра за услуги и информация на гражданите. В анкетната карта трябва да се посочи  един от тримата кандидати - Кандидат 1, Кандидат 2 или Кандидат 3. Срокът за гласуването е до 17,00 ч. 24.11.2015 г. 

Жури, назначено със заповед на Кмета на град Добрич, съставено от представители на Камарата на архитектите в България (КАБ), Съюз на архитектите в България (САБ), Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Съюз на българските художници (СБХ), ще класира постъпилите конкурсни проекти.

Арх. БОРЯНА СТАНЧЕВА

Главен архитект на Община град Добрич

(публикувано на 19.11.2015 г.)

 

Предложение на Кандидат 1 (снимка 1)

Предложение на Кандидат 2 (снимка 1, снимка 2)

Предложение на Кандидат 3 (снимка 1, снимка 2, снимка 3)

 

Община град Добрич обяви Конкурс за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за застрояване с обществени функции, осигуряване на необходимите паркоместа и обновяване на публичното пространство на Централна зона - площад "Свобода" гр. Добрич.

Приложения:

- техническо задание

- конкурсна програма

- скица-извадка от ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич

 

 

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12.76° C ясно небе
Нагоре