Заповеди на Кмета 2023 г.

 

Заповед на Кмета 1024/29.06.2023г., относно принудително преместване на ИУМПС с марка мерцедес, без рег. номер, собственик - неизвестен, паркирано и изоставено в Ж.К. П. Сарийски бл. 3, върху терен Общинска собственост.

                                                                  публикувана на 29.06.2023г.

 

Заповед на Кмета 935/16.06.2023г., относно принудително преместване на ИУМПС с марка "Фиат",   рег.№ ТХ1693АМ, собственик Събин Иванов, паркирано и изоставено  на ул. Стара планина № 16, върху терен Общинска собственост.

                                                                  публикувана на 16.06.2023г.

Заповед на Кмета 934/16.06.2023г., относно принудително преместване на ИУМПС с марка "Ситроен",   рег.№ТХ6543НХ, собственик Людмила Чопаринова, паркирано и изоставено  на ул. Любен Каравелов № 12, върху терен Общинска собственост.

                                                                  публикувана на 16.06.2023г.

Заповед на Кмета 933/16.06.2023г., относно принудително преместване на ИУМПС с марка "Ровър",   рег.№ ТХ7413ХА, собственик  Атанаска Монева, паркирано и изоставено  на ул. Стара планина № 16, върху терен Общинска собственост.                                                               

публикувана на 16.06.2023г.

Заповед на Кмета 895/12.06.2023г. с която се Възлага на директора на ОП"Паркинги и пазаир" за организира предоставянето на места върху терени общинска собственост за търговска дейност на открито със сезонни стоки на територията на Община гр.Добрич,,както следва:01.07.2023до 30.09.2023 -с дини и пъпеши и 01.10.2023 до 15.12.2023 -със зеле и тикви по списъци и схеми  за разполагане,утвърдени от главен архитект.

 публикувана на 12.06.2023 г.

Заповед на Кмета 706/09.05.2023г., относно организиране на общински мероприятия (търговска дейност, атракционни и развлекателни съоръжения) за периода от 22.05.2023г. до 24.05.2023г.

                                                                                                                                               публикувана на 10.05.2023 г.

Заповед на Кмета 514/28.03.2023г., относно отчуждаване на поземлен имот 72624.433.102 собственост на наследници на Тодор Трифонов Даскалов.

                                                                                                                                               публикувана на 28.03.2023 г.

Заповед на Кмета 513/28.03.2023г., относно отчуждаване на поземлен имот 72624.433.101 собственост на наследници на Стоян Минчев Стоянов.

                                                                                                                                               публикувана на 28.03.2023 г.

Заповед на Кмета 491/24.03.2023г., относно отчуждаване на поземлен имот 72624.433.103 собственост на Анастасия Василева Колева, наследниците на Къньо Георгиев Кънев, наследниците на Кръстьо Георгиев Кънев, наследниците на Ганчо Георгиев Ганев, наследниците на Радка Георгиева Чакърова и наследниците на Владка Георгиева Иванова.

                                                                                                                                               публикувана на 24.03.2023 г.

Заповед на Кмета 458/21.03.2023г., относно организиране на базар "Великден 2023" за търговска дейност с потребителски стоки и цветя на пл. Свобода и бул. 25-ти Септември - пешеходна зона. Базара се организира за периода от 07.04.2023г до 17.04.2023г., съгласно утвърден регламент за провеждане на базара - Приложение 1 към настоящата заповед.

                                                                                                                                               публикувана на 22.03.2023 г.

Заповед на Кмета 456/21.03.2023г., относно осигуряване пожарна безопасност и предотвратяване на пожари в горските територии на Община град Добрич.

                                                                                                                                                публикувана на 22.03.2023 г.

Заповед на Кмета 443/21.03.2023 г. относно забрана за пашата на селскостопански животни през 2023г. в държавните горски територии, находящи се в землището на град Добрич.

                                                                                                                                               публикувана на 21.03.2023 г.

 

Заповед на Кмета 407/10.03.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на 3 лица регистрирани на адрес:  Ж.К. Балик 24, вх. В, ет. 8, ап. 30.

                                                                                                                                               публикувана на: 10.03.2023г.

 

Заповед на Кмета 406/10.03.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на едно лице регистрирано на адрес: ул. Искър 27 А.

                                                                        публикувана на: 10.03.2023г.

 

Заповед на Кмета 405/10.03.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на едно лице регистрирано на адрес:  Лозята III път №10.

                                                                        публикувана на: 10.03.2023г.

Заповед на Кмета 325/24.02.2023 г., относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали свързани с Избори за народно събрание 2023 г.    

                                                                                                                                               публикувана на 02.03.2023 г.

Заповед на Кмета 296/20.02.2023г., относно организиране на базар Цветя 2023 и регламент за участие.

                                                                                                                                                публикувана на 20.02.2023г.

Заповед на Кмета 283/16.02.2023г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка "Хюндай", цвят -син, регистрационен номер – С5132МВ, собственик – Ивайло Григоров, което престоява  върху терен Общинска собственост на пл. Свобода 8.

                                                                                                                                                публикувана на 16.02.2023г.

Заповед на Кмета 281/16.02.2023г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка "Хонда", цвят -зелен, регистрационен номер – ТХ6196ХВ, собственик – Петър Стойков, което престоява  върху терен Общинска собственост по ул. Сан Стефано 16.

                                                                                                                                                 публикувана на 16.02.2023г.

 

Заповед на Кмета 231/10.02.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на 6 лица регистрирани на адрес: ул. Осми март 52.

                                                                         публикувана на: 10.02.2023г.

 

Заповед на Кмета 230/10.02.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на 2 лица регистрирани на адрес: Ж.К. Балик 49, вх. А, ет. 1, ап. 2.

                                                                          публикувана на: 10.02.2023г.

Заповед на Кмета 229/09.02.2023 г., относно определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за Изборите за народни представители на 02 април 2023г.  и Приложение към заповедта.

                                                                                                                                                публикувана на 10.02.2023г.

Заповед на Кмета 228/09.02.2023г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка "БМВ", цвят -син, регистрационен номер - ТХ8355АН, собственик - Галин Гинков, което престоява  върху терен Общинска собственост в Ж.К. Дружба до бл. 31.

                                                                                                                                                 публикувана на 09.02.2023г.

Заповед на Кмета 226/08.02.2023 г., относно образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси на територията на Община град Добрич в Изборите за  народни представители на 02 април 2023 г. и Приложение към заповедта.     

                                                                                                                                                 публикувана на 08.02.2023 г.

Заповед на Кмета 202/01.02.2023г., относно принудително преместване на ИУМПС,  марка "Део - тико", с регистрационен номер ТХ5973АХ, собственици - Миглена Иванова и Константина Иванова, което престоява на терен общинска собственост по ул. Генерал Столетов 27.

                                                                                                                                                  публикувана на 02.02.2023г. 

Заповед на Кмета 201/01.02.2023г., относно принудително преместване на ИУМПС,  марка "Фиат", без регистрационен номер, собственик - неизвестен, което престоява на терен общинска собственост по ул. Генерал Столетов 27.

                                                                                                                                                 публикувана на 02.02.2023г. 

Заповед на Кмета 200/01.02.2023г., относно принудително преместване на ИУМПС ,  марка "Рено 19", регистрационен номер ТХ4328СХ, собственик - Таньо Иванов, което престоява на терен общинска собственост по бул. 25-ти септември 37 пред вх. В.

                                                                                                                                                 публикувана на 02.02.2023г. 

Заповед на Кмета 199/01.02.2023г., относно принудително преместване на ИУМПС,  марка "Тико", регистрационен номер ТХ7864ВХ, собственик - Димитър Стоянов, което престоява на терен Общинска собственост  с местоположение междублоковото пространство по ул. Славянска 2.

                                                                                                                                                 публикувана на 02.02.2023г. 

Заповед на Кмета 198/01.02.2023г., относно принудително преместване на ИУМПС,  марка "Опел", регистрационен номер ТХ6991КА, собственик - Атанас Минков, което престоява на терен Общинска собственост  с местоположение междублоковото пространство на пл. Свобода 8.

                                                                                                                                                 публикувана на 02.02.2023г. 

Заповед на Кмета 186/31.01.2023г., относно утвърждаване на правила за прием в първи клас на общинските училища на територията на Община град Добрич за учебната 2023/2024 година.

                                                                                                                                                 публикувана на 31.01.2023г. 

Заповед на Кмета 105/17.01.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на 3 лица регистрирани на адрес: ул. Оборище 54 а.

                                                                         публикувана на: 17.01.2023г.

 

Заповед на Кмета 104/17.01.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на едно лице регистрирано на адрес: ул. Дунав 24, вх. Г, ет. 1, ап. 1.

                                                                         публикувана на: 17.01.2023г.

 

Заповед на Кмета 103/17.01.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на 3 лица регистрирани на адрес: ул. Хан Аспарух 22, вх. А, ет. 4, ап. 11.

                                                                         публикувана на: 17.01.2023г.

 

Заповед на Кмета 102/17.01.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на 4 лица регистрирани на адрес: ул. Хан Аспарух 20, вх. Б, ет. 3, ап. 8.

                                                                         публикувана на: 17.01.2023г.
 

Заповед на Кмета 101/17.01.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на 13 лица регистрирани на адрес: ул. Роза 17.

                                                                         публикувана на: 17.01.2023г.

 

Заповед на Кмета 100/17.01.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на едно лице регистрирано на адрес: ул. Кирил и Методий 34, ет. 3, ап. 8.

                                                                         публикувана на: 17.01.2023г.

 

Заповед на Кмета 99/17.01.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на едно лице регистрирано на адрес: Ж.К. Балик 41, вх. Г, ап. 14.

                                                                         публикувана на: 17.01.2023г.

 

Заповед на Кмета 98/17.01.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на 2 лица регистрирани на адрес:  Ж.К. Христо Ботев 3, вх. Б, ет. 3, ап. 9.

                                                                         публикувана на: 17.01.2023г.

Заповед на Кмета 97/17.01.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на 15 лица регистрирани на адрес: ул. Бачо Киро 11.

                                                                         публикувана на: 17.01.2023г.
 

Заповед на Кмета 96/17.01.2023г., относно  заличаване адресната регистрация на 13 лица регистрирани на адрес: ул. Вит 10.

                                                                         публикувана на: 17.01.2023г.

Заповед на Кмета 72/11.01.2023г., относно организиране на търговия на открито с цветя пред Гробищен парк  и Приложения включващи Регламент за и примерна схема на съоръжението за цветята.

                                                                                                                                                 публикувана на 11.01.2023г. 

Заповед на Кмета 71/11.01.2023г., относно организиране на базар "Мартеници 2023" за периода от 06.02.2023 г. до 03.03.2023 г. включително и Приложения включващи Регламент за базара и примерна схема на съоръжението за мартениците.

                                                                                                                                                 публикувана на 11.01.2023г. 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C ясно небе
Нагоре