ИЗГОТВЕН Е ГОДИШНИЯТ ПРОЕКТО-СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПОД НАЕМ ЗА 2023г.

ИЗГОТВЕН Е ГОДИШНИЯТ ПРОЕКТО-СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПОД НАЕМ ЗА 2023г.

 

Община град Добрич уведомява всички граждани, които през периода 01.07.2022г. – 30.09.2022г. са подали заявления за установяване на жилищни нужди, че проекто-списъкът на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища през 2023г. е изготвен и обявен на сайта на Община град Добрич ( www.dobrich.bg ), както и на информационното табло на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич.

 

Списъкът на неодобрените лица, семейства/домакинства, подали заявления за настаняване в общински жилища през 2023г., също е обявен на сайта на Община град Добрич ( www.dobrich.bg ), както и на информационното табло на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация и на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич.

 

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, срокът, в който заинтересованите лица могат да правят Възражения до Кмета на Община град Добрич по проекто-списъка, е 14-дневен и започва да тече от датата на обявяване.

 

Възражения  по изготвения проекто-списък за 2023г. ще се приемат от 20.01.2023г. до  02.02.2023г. /включително/.

 

Формуляр за подаване на Възражение /както и на Декларация по чл. 7/, може да се получи и подаде на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ на Община град Добрич, ул. „България” № 12 или да се изтегли от сайта на Община град Добрич ( www.dobrich.bg ). Одобрените граждани от проекто-списъка ще бъдат включени в Окончателен списък за настаняване за 2023г., който ще бъде утвърден от Кмета на Община град Добрич до 30.04.2023г.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C ясно небе
Нагоре