Община Добрич открива процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка на общ устройствен план

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 23.02.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община град Добрич (ОУПО).

Възложител на ОУПO и на Екологичната оценка към него е Община град Добрич.

Общият устройствен план на община град Добрич се разработва от „НЦТР“ ЕАД – София. Изработен е въз основа на планово задание, одобрено от Общински съвет (ОбС) – Добрич с Решение №20-1, Протокол № 20/28.05.2013 г. Органът, отговорен за прилагането на ОУПО е ръководството на Община град Добрич – Кмет и Общински съвет. Компетентен орган по процедурата по ЕО е Директорът на РИОСВ – Варна на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Докладът по ЕО и всички приложения и материали към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Добрич: град Добрич, ПК 9300, ул. „България“ № 12, стая № 419 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, както и на www.dobrich.bg.

Становища и мнения по ЕО могат да се депозират в сградата на Общинска администрация Добрич, „Деловодство”, Център за услуги и информация на Община град Добрич,  адрес: гр. Добрия, ул. “България” №12 или по електронна поща: dobrich@dobrich.bg

Крайният срок за запознаване с доклада по ЕО и изразяване на становищa е 17:00 часа на 23.03. 2016 г. (30 дни от датата на публикуване на сайта на общината).

С целия доклад можете да се запознаете тук.

Резюме

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Представяне на електрически автобус KARSAN JEST в Добрич

16.08.2019

На 22 август 2019 г. официалният вносител на автобуси KARSAN в България ще представи в гр. Добрич електрически автобус KARSAN JEST.  Инициативата е свързана с плановете на общинско дружество „Градски транспорт Добрич“...

Представяне на електрически автобус KARSAN JEST в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
27.66° C разкъсана облачност
Нагоре