Бюджет, местни данъци и такси

БЮДЖЕТ 2021 Г.

Решение № 18-4/23.02.2021 г. на Общински съвет град Добрич за приемане на Бюджета за 2021 г.

Бюджет на Община град Добрич за 2021 година, приет с Решение № 18-4/23.02.2021 г. на Общински съвет град Добрич, публикуван на 09.03.2021 г. (Приложение от № 1 до № 18)

"Бюджет 2021 накратко" на Община град Добрич

Решение № 18-1/23.02.2021 г. на Общински съвет град Добрич за приемане на Програмата за капиталовите разходи 2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г.

ОТЧЕТ 2020 Г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община град Добрич за 2020 г., приет с Решение № 24-11/27.07.2021 г. на Общински съвет град Добрич (Публикуван на 09.08.2021 г.)

Публично обсъждане на отчета на бюджета за 2020 г.- Обобщен годишен отчет за 2020 г. 

Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съвет и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление", както и за динамиката и текущото състояние на технич дълг за полугодието на 2020 г., приета с решение № 12-2/16.09.2020 г. на Общински съвет град Добрич (Публикувано на 29.09.2020 г.)

БЮДЖЕТ 2020 Г.

Бюджет на Община град Добрич за 2020 година, приет с Решение № 4-9/28.01.2020 г. на Общински съвет град Добрич, публикуван на 10.02.2020 г. (Приложение от № 1 до № 16)

"Бюджет 2020 накратко" на Община град Добрич

ОТЧЕТ 2019 Г. 

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община град Добрич за 2019 г., приет с Решение № 12-1/16.09.2020 г. на Общински съвет град Добрич (Публикуван на 29.09.2020 г.)

Публично обсъждане на отчета на бюджета за 2019 г.- Обобщен годишен отчет за 2019 г. 

Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съвет и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" за полугодието на 2019 г., приета с решение № 52-2/17.09.2019 г. на Общински съвет град Добрич

БЮДЖЕТ 2019 Г.

Бюджет на Община град Добрич за 2019 година, приет с Решение № 45-8/29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич, публикуван на 07.02.2019 г. (Приложение от № 1 до № 91 и № 94)

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за периода 2020 г. и 2021 г. (Приложение № 92 от Решение № 45-8/29.01.2019 г.)

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз (Приложение от № 93.1. до 93.12. от Решение № 45-8/29.01.2019 г.) 

Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2019 г.

"Бюджет 2019 накратко" на Община град Добрич

ОТЧЕТ 2018 Г. 

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община град Добрич за 2018 г., приет с Решение № 52-1/17.09.2019 г. на Общински съвет град Добрич, публикуван на 01.10.2019 г.

Публично обсъждане на отчета на бюджета за 2018 г.- Обобщен годишен отчет за 2018 г. 

Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съвет и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" за полугодието на 2018 г., приета с решение № 37-1/18.09.2018 г. на Общински съвет град Добрич

БЮДЖЕТ 2018 Г.

Бюджет на Община град Добрич за 2018 година, приет с Решение № 30-7/30.01.2018 г. на Общински съвет град Добрич, публикуван на 13.02.2018 г. (Приложение от № 1 до № 125 и № 128)

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 г. и 2020 г. (Приложение № 126 от Решение № 30-7/30.01.2018 г.)

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз (Приложение от № 127.1. до 127.12. от Решение № 30-7/30.01.2018 г.) 

Протокол от публичното обсъждане на бюджета (Приложение № 129 от Решение № 30-7/30.01.2018 г.)

"Бюджет 2018 накратко" на Община град Добрич

 ОТЧЕТ  2017  година (Публикуван на 06.07.2018 г.)

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община град Добрич за 2017 г., приет с Решение № 35-1/26.06.2018 г. на Общински съвет град Добрич

Приложение № 116 към годишния отчет на бюджета за 2017 г.

Приложение № 117 към годишния отчет на бюджета за 2017 г.

Приложение № 118 към годишния отчет на бюджета за 2017 г.

Приложение № 119 към годишния отчет на бюджета за 2017 г.

Приложения от № 122.1 до № 122.11 към годишния отчет на бюджета  за 2017 г.

Приложение № 123 към годишния отчет на бюджета за 2017 г.

Приложение № 125 към годишния отчет на бюджета за 2017 г.

Приложение № 126 към годишния отчет на бюджета за 2017 г.

Публично обсъждане на отчета на бюджета за 2017 г.- Обобщен годишен отчет за 2017 г. 

Информация за изпълнението на бюджета на Община град Добрич, сметките за средства от Европейския съвет и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от Общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" за полугодието на 2017 г., приета с решение № 24-3/19.09.2017 г. на Общински съвет град Добрич

БЮДЖЕТ 2017 Г.

Бюджет на Община град Добрич за 2017 година, приет с Решение № 16-12/31.01.2017 г. на Общински съвет град Добрич, публикуван на 14.02.2017 г. (Приложение от № 1 до № 111 и № 114)

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018 г. и 2019 г. (Приложение № 112 от Решение № 16-12/31.01.2017 г.)

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз (Приложение от № 113.1. до 113.12. от Решение № 16-12/31.01.2017 г.) 

Протокол от публичното обсъждане на бюджета (Приложение № 115 от Решение № 16-12/31.01.2017 г.)

"Бюджет 2017 накратко" на Община град Добрич

 ОТЧЕТ 2016 Г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община град Добрич за 2016 г., приет с Решение № 24-2/19.09.2017 г. на Общински съвет град Добрич

Приложение № 100 към годишния отчет на бюджета за 2016 г.

Приложение № 101 към годишния отчет на бюджета за 2016 г.

Приложение № 102 към годишния отчет на бюджета за 2016 г.

Приложение № 103 към годишния отчет на бюджета за 2016 г.

Приложения от № 106.1 до № 106.8 към годишния отчет на бюджета  за 2016 г.

Приложение № 107 към годишния отчет на бюджета за 2016 г.

Приложение № 109 към годишния отчет на бюджета за 2016 г.

Приложение № 110 към годишния отчет на бюджета за 2016 г.

Публично обсъждане на отчета на бюджета за 2016 г.- Обобщен годишен отчет 

Информация за изпълнението на бюджета на Община град Добрич, сметките за средства от Европейския съвет и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от Общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" за полугодието на 2016 г., приета с решение № 11-1/20.09.2016 г. на Общински съвет град Добрич

БЮДЖЕТ 2016 Г.

Бюджет на Община град Добрич за 2016 година, приет с Решение № 4-6/28.01.2016 г. на Общински съвет град Добрич

Приложение № 107 към Решение № 4-6/28.01.2016 г. 

Приложения № № 108.1-108.8 към Решение № 4-6/28.01.2016 г.

Приложение № 109 към Решение № 4-6/28.01.2016 г.

Обобщен бюджет на Община град Добрич за 2016 година

Резултати от проведеното на 30.11.2015 г. публично обсъждане на бюджета на Община град Добрич за 2016 г. 

ОТЧЕТ 2015 Г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община град Добрич за 2015 г., приет с Решение № 8-2/25.05.2016 г. на Общински съвет град Добрич

Приложение № 103 към годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2015 г.

Приложение № 104 към годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2015 г.

Приложение № 105 към годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2015 г.

Приложение № 106 към годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2015 г.

Приложения от № 109.1 до № 109.9 към годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2015 г.

Приложение № 110 към годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2015 г.

Приложения от № 113.1 до № 113.10 към годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2015 г.

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община град Добрич за 2015 г.- Обобщен годишен отчет 

Информация за изпълнението на бюджета на Община град Добрич, сметките за средства от Европейския съвет, основните показатели за контролираните от Общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" за полугодието на 2015 г., приета с решение № 48-1/16.09.2015 г. на Общински съвет град Добрич

БЮДЖЕТ 2015 Г.

Бюджет на Община град Добрич за 2015 година, приет с Решение № 42-2/16.02.2015 г. на Общински съвет град Добрич

Приложение № 110 към Решение № 42-02/16.02.2015 г. 

Приложения № № 111.1-111.9 към Решение № 42-2/16.02.2015 г.

Обобщен бюджет на Община град Добрич за 2015 година

Регистър на длъжниците в Община град Добрич, неизпълнили установено публично задължение над 5 000 лева в срока за доброволно изпълнение или предадени за принудително изпълнение в НАП или на ЧСИ

 ОТЧЕТ 2014 Г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община град Добрич за 2014 г., приет с Решение № 46-1/30.06.2015 г. на Общински съвет град Добрич

Приложения № 114 и № 115 към годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2014 г.

Приложения № 116 - 119 към годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2014 г.

Приложения № 121.1 -121.9 към годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2014 г.

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община град Добрич за 2014 г.- обобщен годишен отчет 

Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община град Добрич за първото шестмесечие на 2014 година, приета с Решение № 36-1/16.09.2014 г. на Общински съвет град Добрич

ОТЧЕТ 2013 Г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община град Добрич за 2013 г., приет с Решение № 33-1/24.06.2014 . на Общински съвет град Добрич

 

Анализ на кредитния рейтинг на Община град Добрич

Услуги извършвани от Дирекция "Местни данъци и такси"

Прикачени файлове

Актуално

Обръщение на Община град Добрич по повод Международния ден на хората с увреждания

03.12.2021

На 3 декември  международната общност отбелязва Международния ден на хората с увреждания.  Дата, различна от останалите, защото събира в едно надежда, воля и сърцатост. На този ден си правим равносметка дали сме...

Обръщение на Община град Добрич по повод Международния ден на хората с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
3.93° C слаб дъжд
Нагоре