Избори за Народно събрание 2013

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (Публикувано на 30 април 2013 г.)

График за предаване на изборни книжа и материали на секционните комисии в предизборния ден - 11 май 2013 г. (Публикувано на 30 април 2013 г.)

Условия за гласуване на хора с увреждания на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (Публикувано на 30 април 2013 г.)

 

На 7 май 2013 г. ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии

 

Със свое Решение № 69-НС от 25.04.2013 г. Районна избирателна комисия град Добрич е приела график за обучение на Секционните избирателни комисии (СИК) във връзка с изборите за народни представители на 12.05.2013 г.

Обучението на СИК от Община град Добрич е на 7 май 2013 г. (вторник) от 15.00 ч. в зала „Добрич" (органовата зала).

От 14.30 ч. във фоайето на зала „Добрич" на председателите на СИК ще бъдат раздавани материали и указания за работата на СИК.
(Публикувано на 29 април 2013 г.)

 

Местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали (плакати, реклами, обръщения) по време на предизборната кампания в изборите за народни представители /Публикувана на 10.04.2013 г./

 

СЪОБЩЕНИЯ (публикувани на 05.04.2013 г.)

Местата за гласуване на предстоящите Парламентарни избори на 12 май са същите, както на националния референдум през м. януари т.г.


Община Добрич напомня за извършените промени в местата за гласуване, които многократно бяха съобщавани при гласуването на референдума през м. януари:
- Гласоподавателите, които гласуваха в секциите в бившия Медицински колеж на ул. „Калиакра", вече гласуват в ЦДГ № 11 на ул. „Богдан" 2 (избирателните списъци за тези секции са обявени в ЦДГ № 11);
- Гласоподавателите, които гласуваха в ОУ „Отец Паисий" (закрито), вече гласуват в ОУ „Хр. Смирненски" (избирателните списъци за тези секции са обявени на сградата на Стоматологията);
- Гласоподавателите, които гласуваха в ОУ „Бачо Киро" (закрито), вече гласуват в СОУ „Димитър Талев" (избирателните списъци за тези секции са обявени в ЦДГ № 17 на ул. „Дуранкулак" 9 и на сградата на СОУ „Д. Талев");
- Гласоподавателите, които гласуваха в секцията в Автогарата, вече гласуват в СОУ „Св. Кл. Охридски" (избирателните списъци за тази секция са обявени на сградата на СОУ „Св. Кл. Охридски").

- Гласоподавателите в кв. Рилци, секция 102 (предишна секция 109) гласуват в Клуба на пенсионера на ул. "Хемус" 25. Избирателният списък е обявен на същото място.

- Гласоподавателите в кв. Рилци, секция 103 (предишна секция 110) гласуват в читалище "Пробуда". Избирателният списък е обявен на сградата на ЦДГ № 33 в кв. Рилци.

Обхватът на всяка секция (адресите, които включва) се излага пред съответната сграда, където се гласува, в деня преди изборите, каквато е практиката при всички избори. В рубриката Избори за Народно събрание в Актуална тема на сайта на Община град Добрич има пълна информация за местата, където се гласува, и обхвата на адресите, които включва всяка секция, предоставена е възможност за онлайн справки, както и информация за местата, където са обявени избирателните списъци.

За хората, които не ползват интернет, тази информация е изложена и на външното информационно табло пред сградата на Общината.

На 05.04.2013 г. (петък) в 11.00 ч. Кметът свиква консултации за съставите на секционните избирателни комисии за предстоящите Парламентарни избори. (Публикувано на 01.04.2013 г.)

 

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. чрез сайта на Главна дирекция ГРАО http://www.grao.bg/elections/#query   (Публикувано на 01.04.2013 г.)

 

Избирателни списъци за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (Публикувано на 01.04.2013 г.)(Премахнати на 14.05.2013 г. в 16.00 ч.)

 

СЪОБЩЕНИЯ (7 бр., публикувани на 01.04.2013 г.)

1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си писмено чрез заявление по образец (Приложение № 24 към решение № 2152-НС на ЦИК) в срок до 11.04.2013 г. вкл. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до Кмета на Община град Добрич, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянен адрес (или настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес).

2. Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес (Приложение № 20 към решение № 2152-НС на ЦИК) може да подаде писмено в населеното място по настоящ адрес лице, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, до 27.04.2013 г. вкл.

3. Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (Приложение № 15 към решение № 2152-НС на ЦИК) се приемат до 04.05.2013 г. вкл.

4. Заявление за вписване/дописване в избирателния списък по постоянен адрес (Приложение № 16 към решение № 2152-НС на ЦИК) може да се подаде до 10.05.2013 г.

5. Български граждани, заличени от избирателните списъци поради това, че живеят в чужбина, могат да подадат заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес, ако в изборния ден се намират в страната. Заявлението (Приложение № 25 към решение № 2152-НС на ЦИК) може да се подаде до 10.05.2013 г.

6. Заявление за заличаване от избирателния списък от български граждани, заминали извън България не по-малко от два месеца преди изборния ден (Приложение № 23 към решение № 2152-НС на ЦИК) може да се подаде до 10.05.2013 г.

7. Заявление - декларация (Приложение № 17 към решение № 2152-НС на ЦИК) за издаване на удостоверение за гласуване на друго място може да подаде само лице, служебно заето в произвеждането на изборите в качеството си на кандидат за народен представител/ член на ЦИК/ член на РИК/ наблюдател. Удостоверенията се издават в срок до 27.04.2013 г.

Заявления се подават в Деловодството на Центъра за услуги и информация в сградата на Община град Добрич на ул. „България" № 12 всеки работен ден от 08.00 до 17,00 ч.

 

В Азбучника на улиците можете по съответния си постоянен адрес да видите номера на избирателната секция, в която гласувате на предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г. Приложен е и Списък на местата за гласуване с техните адреси по номера на избирателните секции. (публикувано на 19.03.2013 г.)

 

Заповед № 281 от 18.03.2013 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация и адреси (публикувана на 18.03.2013 г.)

Приложение към Заповед № 281 от 18.03.2013 г. - номер, обхват и адреси на избирателните секции (публикувано на 18.03.2013 г.)

Заповед № 280 от 18.03.2013 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци (публикувана на 18.03.2013 г.)

Приложение към Заповед № 280 от 18.03.2013 г. - места за обявяване на избирателните списъци (публикувано на 18.03.2013 г.)

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре