Проект “Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура”

Идентификация  

  Наименование:
 
“Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура”
Номер на проект:  BG161PO001/1.1-01/2007/019
Източник на финансиране: 
 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 
Срок на изпълнение: 
 

03 Февруари 2009 г. – 03 ноември 2010 г. 

Статус:   Приключил
Описание 

  Цели: 
 

  Изграждане на ефективна образователна инфраструктура, осигуряваща равен достъп до качествено образование и съвместима с изискванията на населението и европейските политики за балансираното устойчиво развитие.

Описание на проекта:
 
 

Основни дейности:


 

Изработени технически проекти;

Извършено енергийно обследване на сградите;

Упражнен строителен надзор;

Извършени обновителни-ремонтни дейности в 5 училища и 2 детски градини на територията на община Добрич (ХГ "Св. св. Кирил и Методий", СОУ „Св. Климент Охридски", СОУ „П. Р. Славейков", СОУ „Димитър Талев", СУ „Г. С. Раковски", ЦДГ 9, ЦДГ 10);

Доставено специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на 5 училища и 2 детски градини на територията на община Добрич

Осигурена информация и публичност

Финансова информация
Обща стойност на проекта:  5 093 349,73 лева
Размер на финансовата помощ: 4 983 274,21 лева
Допълнителен финансов принос на община Добрич:
110 075,52 лева
 
Партньори 
Партньори:  не 
Изпълнители 
Име на фирма/консорциум: Девня Трейд ООД - СОУ „Димитър Талев"

Добруджа Билдинг - Сплендид ООД - СОУ „Св. Климент Охридски"

ЕС ГЕ ХА ЕООД - ЦДГ 10

Костофф ЕООД - СУ „Г. С. Раковски"

Варнастройинженеринг ООД - ЦДГ 9

Весела ООД - ХГ "Св. св. Кирил и Методий"

Рис ООД - СОУ „П. Р. Славейков"
Предмет на договорите:
 

 Строителство

Изцяло обновена и модернизирана образователна инфраструктура в пет училища и две детски градини.

  • Внедрени енергоефективни мерки;
  • Реконструирани вътрешни електро и ВИК инсталации;
  • Ремонтирани покривни конструкции и водоотвеждащи системи;
  • Ремонтирани класни стаи, кабинети, ателиета и сервизни помещения, ремонтирани и физкултурни салони;
  • Ремонтирани занимални, сервизни офиси, занимални за чуждоезиково обучение и площадки за безопасно движение по пътищата.
  • Изградена достъпна архитектурна среда - рампи за инвалиди, вътрешни платформи и адаптирани WC помещения.

Стойност на договорите:
 
3 814 083 лева

  Срокове: 
 

април 2010 г. - април 2015 г.

Гаранционен срок в съответствие с Наредба2/31.072003г.

Име на фирма/консорциум:

ЕТ Школснаб 2001 Антоанета Христова

Кейбъл Тех ООД

Сара 55 ЕООД

Динакорд ЕООД

Офис В ООД

Веги ООД

 Предмет на договорите: Доставка на машини, оборудване и съоръжения за нуждите на СОУ "Климент Охридски", СОУ" П. Р. Славейков", СОУ" Димитър Талев", ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", СОУ "Г. С. Раковски", ЦДГ № 9 и ЦДГ № 10"

Доставка на спортно оборудване и обзавеждане

Доставка на музикални инструменти и свързана с тях техника

Доставка на компютърни конфигурации, периферни устройства и мрежови устройства;

Доставка на цифрови фотоапарати, цифрови камери, телевизори, системи за домашно видео;

Доставка на климатици, перални машини, сушилни, гладачна машина;

Доставка на кухненско оборудване;

Доставка на офис оборудване;

Доставка на Подвижна светофарна уредба и площадки за безопасно движение по пътищата с подвижни пътни знаци.
 Стойност на договорите: 184 458 лева
 Срокове:

 2009-2010

Гаранционен срок съгласто договора

 Име на фирма/консорциум: Лъки 2006 ООД

ЕКСА и енергоспестяващи системи ООД

Кейбъл Тех ООД

 Предмет на договора:

Услуги

· Изработени технически проекти;

· Извършено енергийно обследване на сградите;

· Упражнен строителен надзор

 Стойност на договорите:  110 000 лева
 Срокове:  2009 г.
 Име на фирма/консорциум:  ЕТ Йордан Йорданов
 Предмет на договора:  Услуги по осигуряване на информация и публичност
 Стойност на договора:  10 036 лева
 Срокове:  2009-2011
Пресматериали
Пресконференция: Презентации/публикации 

Встъпителна пресконференция 05.02.2009

Окончателна пресконференция 12.10.2010

презентация

брошура

Други събития:   
 Фотогалерия  

Лице за контакт 

Име и телефон за връзка:  отдел "Икономическо развитие и европейски фондове" + 359 58 600 050

 

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.16° C предимно ясно
Нагоре