Актуална информация за работата на учебните заведения към 14.00 часа

Актуална информация към 14.00 часа

 

Днес нормален учебен процес се провежда в Езикова гимназия "Гео Милев", ПМГ "Иван Вазов", СОУ "П. Р. Славейков", ОУ "Стефан Караджа" с отопление на течно гориво. СОУ "Дора Габе", ОУ "Йордан Йовков", ОУ "Панайот Волов", СУ "Г. С. Раковски" провеждат учебни занятия с отопление на ел.енергия. Подготовка за преминаване към течно гориво се извършва в ОУ "Отец Паисий", ОУ "Христо Ботев" и СОУ "Димитър Талев". С пълен капацитет работят детските градини с номера № 10, 26, 27, 33 с отопление на течно гориво. Детските градини имат готовност да поемат деца от всички неработещи градини. На 13.01.2009 г. ще бъде сформирана дежурна група и в ЦДГ № 9. Шестте детски ясли работят с дежурни групи. За 13.01. /вторник/ информацията за работа на учебните заведения остава същата. Детска млечна кухня ще започне да работи след възстановяване на газоподаването. Домът за стари хора има съществуваща инсталация на течно гориво и работи в нормален режим. Дневните центрове за деца с увреждания и възрастни с увреждания, Приютът за деца, Центърът за социална интеграция и рехабилитация и защитените жилища на хората с увреждания работят нормално като се отопляват на ел. енергия. Дом "Дъга" се отоплява на течно гориво. Всички останали общински обекти работят нормално.


Община Добрич

Нагоре