Правила за прием в първи клас в основни и средни училища в Община Добрич

Община Добрич разработи правила за прием на децата в първи клас. Правилата включват девет критерия за класиране на детето, които трябва да са актуални към момента на записване и да са доказани със съответните документи.

Правилата са публикувани в сайта на община Добрич, където може да се види и графикът за приема. Заявленията за записване се приемат до 31 май. Записването на децата се извършва до 9 юни, а до 12 юни се обявяват свободните места.

За всички деца родителите подават заявления по образец, а приемът се извършва от комисия, назначена от директора на училището.

Нагоре