Добрич – домакин на Четвъртата национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

Гости на четвъртото издание на Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества ще бъдат представители от  Българската търговско промишлена палата,  Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Агенцията по заетостта, Асоциацията на жените предприемачи в България – СЕЛЕНА. Форумът ще се проведе от 15 до 17 март 2017 г. със съдействието и подкрепата на община град Добрич, която се кандидатира и бе избрана за град-домакин, а в Програмата са предвидени много интересни и полезни теми.

Възможностите на общинските търговски дружества и предприятия за участие в схемите за заетост, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъде фокусът в първия ден от Срещата. Останалите водещи теми в Събитието и тази година ще бъдат предизвикателствата и перспективите пред общинските предприятия, тенденциите в развитието на общинските търговски дружества с техните проблеми и предимства, участие на общинските стопански субекти в създаване на здравословна икономическа среда и по-добро взаимодействие между общинския и частния бизнес. Предвиждаме в програмата да бъдат поставен акцент и върху българските и европейски модели и практики за осъществяване на стопанската дейност на общините.

Традиционно общината-домакин ще запознае участниците с положителния опит, който има в предоставянето и управлението на публични услуги, а това ще бъде съчетано с работни групи и дискусии по темата за местните политики и практически действия за по-ефективно предоставяне на публични услуги с повишено качество.

 

Провеждането на форума е продиктувано от желанието ни да подкрепим и поощрим обмена на добри практики без значение от правния статут и предмет на дейност общински стопански субекти за повишаване качеството на услугите, предлагани на гражданите. Амбицията ни е чрез дискусиите по предвидените в програмата теми да допринесем за повишаване на експертните знания, умения и капацитет за качествено изпълнение на техните ангажименти и отговорности.

В Срещата традиционно участват управители, ръководители и представители на общинските предприятия и търговски дружества, а също така и заместник-кметове и кметове на общини, председатели и съветници в общинските съвети.

Нагоре