За първи път тази година днес ще бъде отворена Кутията за сигнали и оплаквания на гражданите

        Кутията за сигнали и жалби на гражданите, свързани с корупция в общинската администрация ще бъде отворена за първи път тази година днес от 10.00 часа от Секретаря на Общината Румен Русев. От нейното поставяне през 2002 година до настоящия момент в кутията не са получавани сигнали за корупция в общинската администрация. Гражданите на Добрич сигнализират най – вече за инфраструктурни проблеми и предложения за благоустрояване на града. Всички постъпили сигнали или предложения се завеждат в деловодството на общината, след което се представят на Кмета и се предприемат мерки за решение.

 

         Община Добрич напомня на всички граждани, че освен в Кутията за сигнали и оплаквания на гражданите, могат да сигнализират за нарушения или да отправят предложения на електронния адрес control@dobrich.bg.

          

Нагоре