Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи, снимка 1

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 г.

Обсъждането ще се проведе на 18 декември 2019 г. (сряда) от 16.00 ч. в сградата на Община град Добрич в Голямата заседателна зала (етаж 2).

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения за актуализация на Програмата за капиталови разгоди на Община град Добрич за 2019 г. в деловодството на Общината или на електронен адрес priemna@dobrich.bg, както и на телефон 058/ 600414 и 058/600001, вътрешен 258. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол.

Материалите за публичното обсъждане можете да изтеглите от ТУК.  
 

Нагоре