Община град Добрич обявява покана за изработване на Проектно предложение за Входен монумент (знак) на град Добрич на Входно изходната артерия-Варна

Възложител и организатор е Община град Добрич. В изготвянето на проектните предложения могат да участват всички български граждани (художници, скулптури, дизайнери, архитекти и всички други граждани с художествени наклонности и творческо въображение), които ще изработят проект за определяне на уникален обемно пространствен и художествено творчески образ на входния знак на град Добрич. В конкурса не могат да участват лица, които са членове на журито или са в трудови и служебни взаимоотношения с възложителя, организаторите или членовете на журито. До 20.01.2020г. се подава заявка за участие и получаване на изходни данни, а до 20.02.2020г. трябва да се внесе проектното предложение в Община град Добрич. В срок от 14 работни дни, комисията ще се събере и ще оцени представените проектни предложения.

С техническото задание и всички условия можете да се запознаете на следния линк: http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/15440-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5

Нагоре