Община Добрич проведе публично обсъждане на проекто-бюджет‘2020

Община Добрич проведе публично обсъждане на проекто-бюджет‘2020, снимка 1

Публичното обсъждане се проведе днес в Голямата заседателна зала на Община Добрич и в него участваха граждани, общински съветници, представители на медиите. Кметът Йордан Йорданов представи финансовите параметри на проектобюджета на Добрич за 2020 година, който възлиза на 76 391 723 лева. 61%, или 46 661 726 са планираните приходи за държавните дейности. Местните приходи /39%/ са в размер на 29 729 997 лева. От местни данъци се очакват над 8,1 млн. лева, а неданъчните приходи са 15 млн. лв. Функция „Образование” е най-голямото перо в бюджета, за което са предвидени над 35 млн. лева. Близо 6 млн. лева са за социално осигуряване, подпомагане и грижи. За жилищно строителство, благоустройство и опазване на околната среда се заделят 17,5 млн. лв., за функция „Здравеопазване” – 3,7 млн. лв., за почивно дело, култура и рел. дейност – 5,5 млн. лв. Капиталовата програма за 2020 година е на стойност 53,4 млн. лева. Ще бъдат довършени европейски проекти на обща стойност 141 млн. лева, като от тази сума през настоящата година трябва да се усвоят около 50 млн. лв. В рамките на обсъждането се получиха много предложения, които ще бъдат предложени за обсъждане в постоянните комисии на Общинския съвет и в рамките на редовното заседание. В зала се предложиха повече средства за рехабилитация на улици, благоустрояване на междублокови пространства, разширяване на обхвата на Синя зона, разкриване на пенсионерски клубове в жилищните квартали „Дружба“ и „Балик“. Гражданите предложиха и увеличаване на средствата за програмата на общината за финансиране на благоустройствени проекти с подкрепа на гражданите, повече средства за кастрация на бездомни котки и др. Всички предложения ще бъдат описани в протокол, който ще се публикува в интернет – страницата на Община Добрич.   

Нагоре