Касите на дирекция „Местни данъци и такси“ ще работят с граждани до 15.00 часа

Касите на дирекция „Местни данъци и такси“ ще работят с граждани до 15.00 часа , снимка 1

Община град Добрич информира гражданите, че предвид усложнената епидемична обстановка и намаленото работно време на банковите институции, от днес/18.03.2020г./ касите на дирекция „Местни данъци и такси“ по улица „Независимост“7 ще работят с граждани до 15.00 часа до второ нареждане. Взети са всички противоепидемични мерки Община Добрич апелира към гражданите да се възползват от възможностите за онлайн плащане и ползването на електронни услуги.

Община град Добрич напомня, че са налице възможности за дистанционно извършване на административни услуги с оглед ограничаване движението на хора и социалните контакти:

- Заявяване и получаване на административни услуги по електронен път чрез сайта на общината www.dobrich.bg , рубрика „Портал за е-услуги на Община Добрич“, както и рубрика „Услуги и информация“, подрубрика „Видове услуги“. Възможен е и централизиран достъп до общинските услуги чрез портала www.egov.bg . Заявления и кореспонденция се изпращат на официалния е-адрес на общината dobrich@dobrich.bg.

- Заявяване и получаване на услуги и водене на кореспонденция чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. Системата представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. Ползването е след регистрация на адрес https://edelivery.egov.bg/, като се изисква средство за идентификация – квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ.       

Нагоре