Информационна и разяснителна кампания за извънредното положение се провежда в ромските квартали

От миналата седмица здравните медиатори с помощта на сътрудници на „Общинска полиция“ патрулират в ромските квартали на Добрич. Целта на патрулите е по-доброто информиране на живущите за извънредното положение, въведено в страната и града, както и за мерките за безопасност, които трябва да се предприемат от всички. Служителите срещат разбиране и благодарност за предоставените разяснения.

Нагоре