Заседанието на комисията за подадените проекти по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност ще бъде закрито за граждани

Община град Добрич уведомява, че във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и във връзка с въведените със заповеди на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, предвиденото на 03.04.2020 г. от 10.00 часа в Малка зала на Община град Добрич заседание на комисията, определена със Заповед № 189/10.02.2020 г. на Кмета на Община град Добрич за отваряне на проектните предложения и извършване на оценка по административно съответствие и допустимост на подадените проекти по Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност, ще бъде закрито за граждани и ще се проведе само с членовете на комисията.

Протоколът от заседанието на комисията ще бъде публично оповестен на интернет страницата на Община град Добрич.

Нагоре