Социалните заведения в Добрич – с грижа към деца и пълнолетни с увреждания в условията на извънредно положение

Социалните заведения в Добрич – с грижа към деца и пълнолетни с увреждания в условията на извънредно положение , снимка 1

Ръководството и екипите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Дневния център за пълнолетни лица с увреждания и Дневния център за деца с увреждания работят при оптимизиран процес, произхождащ от извънредното положение. Проведени са разговори с всички потребители и техните близки, относно възможностите и желанията на всеки един от тях за включване в дистанционни дейности. Обобщеният анализ на социалните структури констатира, че голяма част от потребителите  /при по - възрастните / не разполагат с необходимата техника и интернет връзка. Това са основно лица от ЦСРИ. С тях се осъществява телефонен контакт. За лицата, които имат интернет са създадени отделни групи в месинджър за поддържане на постоянна връзка.  Директорът и екипите на ЦСРИ, ДЦПЛУ и ДЦДУ ежедневно провеждат срещи под формата на конферентни връзки за променящата се динамична ситуация. Разработени са програми за работа на всички специалисти, след изготвяне на план-график, според нуждите на всички деца и лица. Социалните заведения са много активни в социалните мрежи и чрез страниците във  фейсбук на ЦСРИ, ДЦПЛУ и ДЦДУ, ежедневно се предоставя актуална информация за всички настъпили промени по отношение на възможностите на потребителите в реалната ситуация. Ежедневно директорът  консултира и оказва съдействие / дава препоръки и указания / на екипите във връзка с текущите им задължения.

В ДЦДУ от 23.03.2020 г. работят дистанционно двама специалиста /арттерапевт и педагог от целодневна група /, чрез месинджър групи, с цел тестване на дистанционните занимания и адаптиране на децата и техните родители към нестандартния подход. За периода до 01.04.2020 г. звената са на разположение за консултации, съдействие или помощ на всички лица, ползващи услугите. От началото на месец април трите звена стартират дейностите при всички специалисти, като е направено отново предварително проучване за готовността на всички семейства.

Нагоре