Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения   , снимка 1

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва техническа и финансова оценка, са допуснати всички постъпили 12 проектни предложения.

Списък с успешно преминалите Етап 1 - Оценка по административно съответствие и допустимост:

Кандидатствали организации                                        Име на проекта

1. СНЦ „Хор на учителките-Добрич“                            „Музиката - нашият живот“

 

2. СНЦ„Училищно настоятелство -                                „Здраве, обич, сили = деца щастливи“

     СУ„П.Р. Славейков“                                            

 

3. НЧ „Мевляна - 2012 г.“                                               „Вълшебства върху стъкло“

 

4. Фондация „Св. Николай Чудотворец“                      „Чуден свят“

 

5. НЧ „Български искрици - 2016 г.“                            „Жива история – обичаи и минало,   традиции в съвремието“

 

6. СНЦ „Еко Добруджа“                                                 „ДоброЖънци фест 2020“

 

7. СНЦ „Граждани в повече“                                          „Младежка академия „Граждани за Добрич“

 

8. СНЦ „Зеленият пламък“                                             „Зелен Супергерой“

 

9. НЧ „Добрич - 2017 г.“                                                 „Пеещо езеро-2“

 

10.СНЦ „Ейнджълс моделс“                                           „Танцувай със здравето - Алегрия“

 

11.СНЦ „Училищно настоятелство –                            „Знаем как да се движим безопасно“

     СУ„Любен Каравелов“ 

                                  

12.СНЦ „Родителско настоятелство ДЯ „Пролет“        „Големи чудеса за малки деца“

 

 

 

Нагоре