Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“

Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“, снимка 1

Започнаха дейностите по изграждане на детска площадка по улица „Тимок“. В момента се полагат основи от армиран бетон за детските съоръжения и алеите. След приключване на бетоновите работи и изминаване на 14 дневен срок, който е необходим за стягане на бетона,  ще се премине към монтиране на съоръженията, полагане на настилка и поставяне на ограда. Благоустройствените мероприятия включват изграждане на алеи с настилка от армиран бетон, цветна ограда, монтиране на 6 бр. съоръжения с необходимата ударопоглъщаща настилка и 8 бр. парково-архитектурни елементи. Площадката за игра на открито на ул. „Тимок“ ще обслужва нуждите на деца от 0 до 12 годишна възраст. Дейностите са съобразени с изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

 

Нагоре