Община Добрич и Къщата на виното обявяват конкурс за най - добро домашно вино, реколта 2020

Община Добрич и Къщата на виното обявяват конкурс за най - добро домашно вино, реколта 2020 , снимка 1

Община град Добрич и Къщата на виното обявяват конкурс за най - добро домашно вино – реколта 2020 година. В конкурса могат да участват производители от Община град Добрич само със собствени вина – реколта 2020 г.

Категориите в конкурса са: Червени вина; Бели вина и Розе.

Производителите могат да участват в повече от една категория.  

В конкурса не могат да участват вина, които са изкуствено ароматизирани.

Производителите посочват задължително сорта или сортовете, от които е произведено виното. Във всяка категория се определят І, ІІ и ІІІ-то място.

На спечелилите конкурса се връчват грамота и предметна награда. Победителите се обявяват на 14 февруари 2021 г. 
 

Регламент за участие:


1. В конкурса могат да участват производители от Община град Добрич.
2. Производителите могат да участват само със собствени вина – реколта 2020 г.

3. Категориите в конкурса са:

А/ Червени вина

Б/ Бели вина

В/ Розе

4. Производителите могат да участват в повече от една категория.

5. В конкурса не могат да участват вина, които са изкуствено ароматизирани.

6. Производителите посочват задължително сорта или сортовете, от които е произведено виното.
7. Участниците в конкурса носят проба от всяко вино, с което участват в конкурса.  Пробите трябва да са бистри. Всяка от тях трябва да е в 1 брой стандартна стъклена бутилка 0.750 мл., без етикет.

8. Проби от виното/вината се събират до 10 февруари в Къщата на виното ул. „В. Левски” № 7 /Стария хлебозавод/,  тел. за информация: 0886 520138 

9. Вината се оценяват от тричленна комисия от специалисти съгласно Правилника за устройството и дейността на дегустационните комисии, издаден от  Министерството на земеделието и горите

10. Във всяка категория се определят І, ІІ и ІІІ-то място. На спечелилите конкурса се връчват грамота и предметна награда.

11. Победителите се обявяват на 14 февруари 2021 г. 

Нагоре