V ОБЛАСТЕН КОНКУРС РЕЦИТАЛ „ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ“

V ОБЛАСТЕН КОНКУРС РЕЦИТАЛ „ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ“, снимка 1

Oбщина град Добрич обявява V Областен конкурс рецитал „За да я има България“.  Eпидемичната обстановка в страната прави невъзможно физическото присъствие на участниците на сцена. Желаещите за участие в конкурса могат да изпратят запис на своя рецитация на произведение от българската поезия, проза или драматургия, посветено на България.  Участниците ще се конкурират в четири възрастови групи – Подготвителна група, I-IV клас, V-VII клас, VIII-XII клас.        

За най-добре представилият се е предвидена специална награда на кмета на Община град Добрич, както и награди за класиралите се от първо до трето място във всяка възрастова група. Предвидени са и грамоти за участие.

Регламентът  на конкурса е публикуван на сайта на Община град Добрич. Заявки за участие, декларации за съгласие за  обработка на лични данни и видеа  се изпращат  на CD, DVD или флашка, най – късно до 19.02.2021 г. на адрес: Дирекция „Хуманитарни дейности“ Община град Добрич ул. „Независимост“ №7 ет. 8 стая 811, за допълнителна информация тел. 058 603 325, лице за контакт: Несрин Йълмаз – гл.експерт.

Регламент 

Заявка за участие 

Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Нагоре